Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
1/2 BÄCKBY SMEDS 1.1

Ägarlängder 1738-1876
1738-1756 Hindrich Hansson
1768-1808 Henric Henricsson, f 1748, d 24.1.1821, son t Hindrich Hansson, äg 1738-1756. Arv och köp 20.1.1768 efter lottning med brodern Anders, fb 17.10.1799. Nämndeman. 
G m Anna Henricsdotter, f 1743, d 8.11.1831.
1808-1821 Gustaf Henricsson, f 1770, d 29.4.1854, son. Arv och köp 26.5.1808.  3. uppbud 4.9.1809.
G 29.10.1795 m Anna Anderdotter, f 12.7.1764 i Sibbo. bdr fr Nickby Bobis, d 11.6.1827.
1821-1843 Anna Lovisa Gustafsdotter, f 1796, d 9.10.1843, dotter.
G 1821 m Carl Henric Danielsson Örtén, f 1797, d 12.7.1853, trs fr Örskas Hendelä i Malm. Köp i bådas namn, 18.5.1821, fb 14.4.1823. 
1843-1848 Carl Henric Örtén, ovan, änkling, boet oskiftat.
1848-1853 Johan Fredrik Örtén, f 14.5.1824, son. Köp och arv 26.4. och 22.9.1848, fb 8.11.1851.
G 6.2.1849 m Helena Sofia Öberg, f 23.10.1824, bdr fr 1/2 Bökars i Tolkby.
1853-1873 Carl Magnus Kyrklund, f 27.1.1814, d 24.5.1873, gästgivarson o gästgivare på Henriksdal i Staffansby.
G 20.9.1842 m Henrika Gustava Åberg, f 9.2.1823, d 3.9.1874, dr t Johan Henric Åberg, äg t Lillskäggas 2  1819-1833 och 1/4 Storskäggas 3.1.1  1825-1833. Köp i bådas namn 18.10.1853, fb 7.9.1854.
1873-1874 Henrika Gustava Kyrklund, f Åberg, ovan, änka, boet oskiftat. 
1875 Johannes Frans Oskar Kyrklund, f 17.4.1853, d 4.1.1880, son, arv o köp 15.2.1875.
G 12.2.1876 m Josefina Wilhelmina Mennander, f 23.9.1855 i Helsingfors, pg fr Dynnas Råkulla torp.
Kyrklund sålde 1/3 av hemmansdelen åt Hultin och 2/3 åt Öller: 
1/3
1875-1876
Alexander Hultin o hu Elisabeth Crohns, se 1/2 Smeds 1.2.1873.
Köp i bådas namn 10.5.1875, 1, uppb 3.9.1875.
Se vidare 1/1 Smeds o.s.v. 1876.
2/3:
1875-1876
Anton Wilhelm Öller o hu Andriette Brunström, se 1/1 Smeds 1  1876.
Köp i bådas namn 10.5.1875, 2. uppb 1.2.1876.

 


Web-toteutus: Liisa Nordman, 2003