Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat


Seppä Johan Gustaf Paleniuksen pajan piirros.Paluu tekstiin


Helsingin pitäjä-vuosikirja 1992
Web-toteutus: Siltamäen korttelitupa, Arvi Nurmi, 2008