Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling:
7. SEPPÄLÄ och
7.1. SEPPÄLÄ-SUONSAARI
7.2. REUNA-SEPPÄLÄ

Ägarlängder 1540-1929

7. SEPPÄLÄ

1540-1547 Frans Envaldsson
1548-1556 Envald Fransson, son
1556-1578 Per Persson
1579-1585 Erich Persson, son
1586-1616 Eskill Persson, troligen bror, 1615 under Matts Tönnesson 
1618-1622 Eskill Perssons änka
1622-1627 Thomas Eskillsson, son, d. 1645
1627-1659 Under Matts Tönnessons frälse. 
Frälsebonde 1627-1645 Thomas Eskillsson,
1646-1649 Kirstin Jöransdotter, änka, och
1650-1659 Hindrich Thomasson, son.
1660-1683 Under Fredrik Löwes frälse.
Frälsebonde Hindrich Thomasson.
1683-1689 Hindrich Thomasson
1691 Thomas Henrichsson, son, d. ca 1692
1693-1694 Hans Henrichsson, bror.
1703-1768 Henrich Thomasson, son till Thomas Henrichsson, ovan.
1769-1772 Anna Hansdotter, änka
1773-1785 Johan Henrichsson, f. 1728, d. 1792, son till Henrich Thomasson, ovan.
Hemmanet delades 1785 mellan halvbröderna Johan och Matts Henrichsson, se Seppälä-Suonsaari, i två lika delar.
1785-1826 Johan Henrichsson, f. 1748, d. 18.2.1830, son till Henrich Henrichsson, ovan, och Maria Johansdotter, f. ca 1713.
1826-1830 Anders Joham Johansson Lindfors, son, f. 1773, d. 4.1.1851
1830-1856 Erik Johansson Lindfors, bror, f. 1779, d. 10.11.1856
1856-1868 Henrik Johan Lindfors, son, f. 4.2.1820, d. 17.6.1868.
1869-1871 August Lindfors, bror, f. 1810.
Seppälä Suonsaari återförenades med Seppälä 1872
1872-1878 August Robert Fredrik Ullner, f. 13.11.1831, d. 8.10.1897. Ägde även Königstedt.
1879-1901 Lars Emil von Haartaman, f. 19.7.1833, d. 23.10.1906. Ägde även Königstedt.
1902-1907 Robert Emanuel Mattsson, f. 16.5.1851. Ägde ävem Königstedt.


7.1. SEPPÄLÄ-SUONSAARI

1785-1830 Matts Henrichsson, f. 1764, d. 9.2.1834, son till Henrich Henrichsson och Anna Hansdotter på det odelade Seppälä.
1830-1844 Eric Mattsson Lindqvist, son, f. 1789, d. 1.6.1844
1844-1867 Gustafva Lindqvist, f. Eklund 3.5.1800, d. 8.5.1867, änka
1867-1871 Eric Johan Lindqvist, f. 3.6.1817, d. 26.7.1889, son till Eric Mattsson Lindqvist, ovan, och Ulrika Mattsdotter Lindqvist, f. Bergstedt 1789, d. 16.6.1821. Senare på 3.2.1. Kistola Stenkulla.

7.2. REUNA-SEPPÄLÄ

Bildat genom sammanlagning av Seppälä, Seppälä-Suonsaari och Königstedt-Reuna.

1907-1912 Karl Viktor Kanerva, f. 10.3.1874
1912-1918 Juho Aukustinpoika Hakola, f. 1.11.1808
1918-1928 Karl Alvar Grönberg, f. 12.7.1884
1928-1929 Kaarlo Adolf Ekman, f. 16.6.1866 och Josefina Ekman, f. Rask 5.10.1864.
1929 Reuna-Seppälä OyLähde: Helsingin pitäjä 1990
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008