Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling:

9. nimeämätön


Ripuby 10. Kongo är bildat av marker som hör till Ripuby 8. Grips, men fick eget registernummer, varvid 9 överhoppades.


Lähde: Helsingin pitäjä 1990
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008