Kartanoelämää Königstedtissä

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling:
4. KÖNIGDTEDT

Ägarlängder 1540-1961-

Ägarlängd för de hemman som 1683 sammanslogs till Königstedt rusthåll efter att från 1627 ha ingått i Matts Tönnessons frälse.

"Jacob Erichsson"

1540-1553 Staffan Olsson
1556-1581 Staffan Staffansson, son
1585-1606 Erich Staffansson, son
1608-1627 Jacob Erichsson, son

"Jacob Knutsson"

1540-1594 Lasse Larsson
1594-1616 Mats Larsson, son
1618-1627 Niels Månsson.
Jacob Knutsson var landbonde 1633-1636.

"Matts Knutsson"

1540-1571 Jöns Nilsson, se Ripuby 1. Hannula och Ripuby 2. Juhola.
Åt sonen Knut Jönsson utbröts 1571 1/3 av hemmanet, medan Jöns Nilsson behöll resten.
1571-1606 Knut Jönsson, son
1608-1626 Matts Knutsson, son. 1618 under Matts Tönneson.

"Matts Larsson"

1540-1565 Jöns Seffredsson.
Hemmanet delades 1565 i två lika delar mellan sönerna Hendrich, se Ripuby 6. Jäppilä och Erich.
1565-1578 Erich Jönsson, son
1579-1606 Matts Erichsson, son
1608-1625 Matts Mattsson, son
1626-1627 Matts Larsson, son

"Sigfred Mårtensson"

1540-1553 Bänth Nilsson
1556-1594 Envald Bäntsson, son
1594-1616 Nils Envadsson, son
1618-1620 Sigfred Mårtensson

Matts Tönnessons frälse

I frälset ingick utom ovannämnda 5 hemman även
"Erich Erichsson", se Ripuby 3. Kistola, Envald Erichssons del.
"Jacob Thomasson", se Ripuby 5. Tapola
"Thomas Bertilsson", se Ripuby 6. Jäppilä
"Thomas Eskilsson", se Ripuby 7. Seppälä
"Erich Hendcersson", se ripuby 8. Grips.
1627-1653 Matts Tönnesson, adlad Creutzhammar, d. ca 1653.
1654-1659 Elisabet Allongren, änka, d. 1658

Fredrik Löwas frälse, samma omfattning.

1660-1669 Fredrik Löwe, d. 1669
1670-1681 Georg Johan von Löwen, son, f. 1630, d. 15.5.1681.

Königstedt

Bildat genom sammanslagning av de 5 förstnämnda hemmanen.

1683-1711 Johan Köhl, adlad Köhnningstedt, 1693, d. 22.12.1711
1711-1723 Anna Magdalena von Jordan, änka, d. 8.3.1733
1723-1736 Johan Mether
1737-1744 Carl Johan Aminoff, f. 1692, d. 1753.
1745-1746 Carl Otto Knorring, f. 1715, d. 7.1.1765
1747-1755 Johan Vilhelm Vogel, f. 1690, d. 1783.
1756-1758 Gregorius Johan von Kothen, f. 25.4.1723, d. 30.8.1776
1759-1800 Hans Henrik de Carnall, f. 13.12.1724, d. 25.2.1801.
1801-1831 Jakob Vilhelm Hisinger, f. 16.10.1767, d. 3.8.1843
1832-1849 Karl Gustaf Ullner, måg, f. 24.8.1796, d. 19.4.1849.
G. m. Constance Augusta Hisinger, f. 1.5.1801, d. 2.1.1841, dotter till J. V. Hisinger, ovan. 
1850-1853 Karl Fredrik Ullner, bror, f. 20.7.1793, d. 1858
1854-1878 August Robert Ullner, f. 13.11.1831, d. 8.10.1897, son till K. G. Ullner, ovan.
1879-1901 Lars Emil von Haartman, f. 19.7.1833, d. 23.10.1906.
1902-1907 Robert Emanuel Mattsson, f. 16.5.1851.
1908 Karl Kallio
1909-1915 Niilo Aaron Aukustinpoika Hakola, f. 1.7.1871.o
1915-1941 Michael Gripenberg, f. 6.11.1882, d. 7.4.1941.
1942-1949 Göran Robert Ehrnrooth, f. 1.4.1905
1949-1958 Gustaf Woldemar Wrede, f. 28.7.1889, d. 17.1.1958.
1961- Finska staten


Lähde: Helsingin pitäjä 1990
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008