Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling:

10. KONGO


Ägarlängder 1933-1986-


Bildat av marker som hör till Ripuby 8 Grips, men fick eget registernummer,
varvid 9 överhoppades.

1933-1986 Uno Rafael Rosqvist, f. 25.6.1902, d. 17.10.1986
1986- Dick Johan Rafael Rosqvist, son, f. 23.7.1927, och
Hans Henrik Rafael Rosqvist, f. 21.7.1930, bror, och
Ralf Erik Rafael Rosqvist, f. 30.3.1933, bror, och
Gretel Marianne Paulig, f. Rosqvist, 14.7.1946, syster.


Lähde: Helsingin pitäjä 1990
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008