Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling:
3. KISTOLA,
RIPUBY-KISTOLA 3.1,
NEDRE KISTOLA 3.1.1,
ÖVRE KISTOLA 3.1.2 och
KISTOLA SOLBACKA 3.1.2.1

3. KISTOLA


Ägarlängder 1540-1976


1540-1553 Henrich Larsson
1556-1567 Jören Hendersson, son
1567-1581 Erich Hendersson, bror
1585-1599 Hindrich Jörensson, son till Jören Hendersson
1600-1608 Thomas Jörensson, troligen bror.
1608 avdelades halva hemmanet åt Envald Erichsson, medan Erich Erichsson övertog stommen 1610.


Envald Erichssons del:

1608-1616 Envald Erichsson
1618 Erich Erichsson
1627-1659 Under Matts Tönnessons frälse utan egen åbo.
1660-1682 Under Fredrik Löwes frälse utan egen åbo.
1683 Hemmansdelen återförenas med stommen.

Erich Erichssons del, stommen:

1610-1627 Erich Erichsson, d. 1627
1628-1636 Margareta Jacobsdotter, änka.
1637-1641 Bertil Erichsson, son.
1642-1689 Simon Erichsson, bror.
1691-1712 Hindrich Mattsson, son.
1722-1740 Hindrich Mattsson, son.
1744-1768 Anders Henrichsson, son, f. 1721, d. 4.3.1803.
Rusthållet delades 1768 i Ripuby-Kistola, 2/3, och Luchtabacka-Kistoöa, 1/3 av hemmanet.

3.1. RIPUBY-KISTOLA

1769-1803 Anders Henrichsson, se ovan.
1803-1809 Matts Andersson, son, f. 1755, d. 8.6.1809.
Hemmansdelen delades 1814 i två lika delar, Nedre Kistola och Övre Kistola.

3.1.1. NEDRE KISTOLA

1814-1841 Isaac Mattsson Åberg, son, f. 1784, d. 19.6.1848.
1841-1864 Carl Fredrik Söderberg, måg, f. 9.2.1811, d. 14.10.1884, g. m. Sofia Wilhelmina Åberg, dotter till Isaac Åberg, f. 19.8.1812, d. 21.1.1842.
1864-1888 Fredrik Edvard Söderberg, son, f. 14.11.1835, d. 7.9.1888.
1888-1903 Ida Mathilda Söderberg, dotter, f. 5.9.1878, d. 1948 och Fredric Wilhelm Söderberg, son, f. 31.1.1881, d. 21.4.1959.
1903-1959 Fredric Wilhelm Söderberg, ovan.
1959-1965 Birgit Söderlund, f. 23.11.1903, dotter till Ida M. Söderberg, gift Söderlund, se ovan, och
Bror-Åke Söderberg, f. 25.3.1912, bror, och
Ulla Söderlund, f. 22.1.1916, syster.

3.1.2. ÖVRE KISTOLA

1814-1873 Johan Mattsson Åberg, f. 1785, d. 21.12.1873, son till Matts Andersson på Ripuby-Kistola, se ovan.
1874-1899 August Åberg, son, f. 9.3.1819, d. 16.5.1899
1899-1924 August Wilhelm Åberg, son, f. 16.12.1848, d. 20.12.1924.
1925-1952 Konrad Immanuel Henriksson, f. 12.11.1890, d. 7.6.1952, son till A. W. Åbergs syster Amanda Vilhelmina Henriksson,
f. Åberg, f. 18.10.1851.
1952-1976 Siveä Emilia Henriksson, f. Taavela, f. 11.1.1897, änka, o. övr. arv.
1976- Hans Henrik Henriksson, son, f. 7.7.1928.

3.1.2.1. KISTOLA SOLBACKA

1925-1974 Uno Oskar Gerhard Henriksson, f. 24.9.1893, d. 9.1.1974, bror till K. I. Henriksson på Övre Kistola, ur vilket Solbacka är utbrutet som hälften.


Lähde: Helsingin pitäjä 1990
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008