Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling:
2. JUHOLA

Ägarlängder 1540-1977-

1540-1579 Jöns Nilsson
Åt sonen Knut Jönsson utbröts 1571 1/3 av hemmanet, se "Matts Knutsson"
1579-1599 Jöns Jönsson, son
1600-1610 Nils Jönsson, son
Hemmanet delades 1610 mellan Nils Jönsson, som behöll den större delen, och Hans Marcusson, se Ripuby 1. Hannula.
1610-1635 Nils Jönsson
1636-1663 Jören Nielsson, son
1664-1676 Karin Sigfredsdotter, änka
1677-1694 Claes Jörensson, son
1703-1710 Abraham Classon, son
1712-1745 Arvid Michelsson, f. 1696, d. 1783
1751-1783 Eric Arvidsson, f. 1726, d. 1783
1784-1797 Maria Ersdotter, änka, f.1740, d. 2.10.1830
1794-1815 Johan Ericsson Luhtin, son, f. 1770, d. 2.10.1830
1815-1822 Ulrica Mårtensdotter, änka, f. 1772, d. 11.6.1822
1830-1850 ErikJohansson Juholin, son, f.9.9.1811, d. 10.8.1850
1850-1868 Amalia Eriksdotter Juholin, f. Sarin, änka, f. 13.7.1816, d. 4.5.1868, o. övr. arv.
1868-1904 Carl Arvid Juholin, son, f. 13.11.1843, d. 14.1.1904
1904-1911 Engla Charlotta Juholin, f. Åberg, änka, f. 5.9.1844, d. 8.5.1913, o. övr. arv.
1911-1964 Emil Anshelm Juholin, son, f. 7.5.1883, d. 9.3.1964
1964-1977 Thyra Alina Maria Juholin, f. Nylund, änka, f. 22.4.1889, d. 8.2.1980, o. övr. arv.
1977- Åke Erik Emil Juholin, son, f. 8.5.1920.
Från hemmanet utbrutet 32 ha, "Rias", ägare Maj Ingeborg Nyström, f. Juholin 22.1.1923, syster.


Lähde: Helsingin pitäjä 1990
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008