Släktgårdarna i Ripuby
  
Tekstit:
1500-talet
1600-talet
1700-talet
1800-talet
1900-talet

  Vantaa    Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Helsingin pitäjä-vuosikirja 1990, Erik Söderling:

De åtta släktgårdarna i Ripuby

Ägarlängder

1. Hannula, By-Hannula 1.1, By-Hannula Nykulla 1.1.1 och Ut-Hannula 1.2

2. Juhola

3. Kistola, Ripuby-Kistola 3.1, Nedre Kistola 3.1.1, Övre Kistola 3.1.2,
Kistola Solbacka 3.1.2.1
,

Luchtabacka-Kistola 3.2, Kistola-Stenkulla 3.2.1 och Hagalund 3.2.2.

4. Königstedt

5. Tapola

6. Jäppilä

7. Seppälä, Seppälä-Suonsaari 7.1 och Reuna-Seppälä 7.2

8. Grips

9. nimeämätön

10. KongoWeb-toteutus: Liisa Nordman, 2008