Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Jaakko Hako:


Övre Nybackassa viehättävä kokonaisuus

Vantaa on pikku hiljaa - sitä mukaa kun sen talous on sallinut - hankkinut omistukseensa historiallisesti arvokkaita rakennuksia. Yksi kaupungin viimeisimmistä ostoista on Övre Nybackan tila Vantaanlaaksossa. Arvokas tila sijaitsee Vanhan Nurmijärventien itäpuolella likelllä Vantaanlaaksontien ja Vanhan Nurmijärventien risteystä. Kansatieteilijät ihastelevat Övre Nybackan säilynyttä kokonaisuutta: pihapiirin tärkeimmät rakennukset ovat tallella, mikä on harvinaista.

Övre Nybacka on osa vanhaa Martinkylän maarekisterikylää. Vanhimmat tiedot kylän taloista ovat 1500-luvulta. 1560-luvulla laaditun veroluettelon mukaan Martinkylässä oli 5 verotilaa. Samalta ajalta peräisin oleva kirkollinen luettelo mainitsee kylän talojen luvuksi 6. Yksi niistä on Nybacka, joka on alkujaan ollut jakamaton.

Vuosina 1769-1798 mitatussa isojakokartassa Nybackan tila sijaitsi jo nykyisellä paikalla. Tila jaettiin v. 1815. Nedre Nybacka seisoo tänään vastapäätä Övre Nybackaa Vanhan Nurmijärventien toisella puolella.Nybackan alueen editse suunniteltu Pulterintie korvaisi Vantaankosken kautta kulkevan tieyhteyden Ylästöön ja Kirkonkylään.

Mainio opetusalue

Pihapiirin asuinrakennusten ja piharakennusten tarkkaa ikää ei tiedetä. Punamullattu päärakennus, joka on paritupa, lienee vanhimmilta osiltaan 1700-luvulta. Päärakennus sulkee pihapiirin etelään. Pihan itäosassa on toinen asuinrakennus, niin sanottu syytinkitupa, joka on rakennettu 1850-luvun tietämissä. Pohjoisessa on luhti, jonka vanhin osa on 1700-luvulta. Luhtia on jatkettu 1830-luvulla. Lännessä pihapiiri rajautuukin tiehen. Koska Övre Nybacka lepää jyrkässä mutkassa, se lipuu helposti ohi autoilijan silmän.

Navetta, lato ja sauna ovat myös säilyneet. Pihapiiristä ovat kadonneet vain riihi ja talli. Tila on kooltaan enää kaksi hehtaaria. Nybackan tilojen omistuksessa oli aikoinaan laajat metsät kylän länsiosissa. 1960-luvulla ne myytiin aluerakentajille, jotka loivat Martinlaakson.


Kansatieteilijöiden mielestä Övre Nybacka on tieteellisesti merkittävä, koska se on säilynyt kokonaisuutena aidossa ympäristössä. Tällaisia tilakokonaisuuksia on Uudellamaalla jäljellä enää kovin vähän. Monet talonpoikaistalot on siirretty tai sitten suuri osa talousrakennuksista on purettu. Övre Nybacka sopisi yliopistomiesten lausuntojen mukaan vaikkapa opetusalueeksi, jona nyt toimii Espoon Glims.

Vantaan kaupunki ei vielä ole tehnyt päätöstä tilan tulevaisuudesta. Ensisijaisesti kaupunki pyrkii kunnostamaan tilan rakennukset, jotka ovat osittain rapistuneet.Övre Nybackan rakennusryhmä Vanhan Nurmijärventien varressa muodostaa kokonaisuuden, joka kansatieteilijöiden mielestä kelpaisi vaikka opetusalueeksi.

Pulterintie luvassa nurkalle

Vantaanlaakson rivitaloalue Nybackan alueen länsipuolella häiritsee jo hivenen vanhan maiseman tunnelmaa. Eniten Övre Nybackaa uhkaa tie, jota on kaavailtu vedettäväksi Ylästöstä Vantaanlaaksoon aivan tilan rakennuksia hipoen. Tie on suunnitelmissa ristitty Pulterintieksi ja sen lähes varmaan toteutumiseen on sopeuduttava, sillä Pulterintien rakentamisella turvataan Vantaankosken alueen rauhallisuus. Vanha silta viilatehtaan kupeessa ei kestä enää kauan raskasta liikennettä - viime talvena liikenne oli hetken pysähdyksissä sillan pienen sortuman takia - ja Pulterintien valmistumisen jälkeen Vantaankoskelle asetetaan läpiajokielto. Vantaankosken alueesta maksetaan Övre Nybackan kannalta kallis hihta.

Övre Nybackaa on ehdotettu myös museoalueeksi. Vanhempaa perua on kuitenkin suunnitelma Helsingin pitäjän Kirkonkylän kehittämisestä talonpoikaiskulttuurista kertovaksi museoalueeksi. Kirkonkylän asemakaavassa on varauduttu useiden rakennusten siirtämiseen Hannusas-talon ympärille. Kirkonkylän ulkomuseon toteutuminen ei tosin viime aikoina ole edennyt.


Lähde: Helsingin pitäjä 1981
Web-toteutus: Siltamäen korttelitupa, Eila Merinen, 2010