Vantaa    Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Helsingin pitäjä-vuosikirja 1981, Valborg Stockmann-Lindholm:

Gårdarna i Käinby och deras ägare


Saras

Saras har fått sitt namn efter hustru Sara som levde omkring 1630. Hennes man, som var ryttare, stupade sannolikt i 30-åriga kriget och hon blev ensam påhemmanet, vilket småningom förföll och indrogs till kronan. Tidigare, på silverskattens tid, hade hemmanet varit det förmögnaste i byn och bonden ägde då 1/2 lispund koppar, 2 skålpund tenn, 3 hästar, 11 kor, 7 ungdjur, 8 får, 2 getter och 2 svin, allt till ett värde av 177,2 mk.

Magnus Reihars hemman indrogs till kronan utsågs Saras till augumentshemman under Landboas i Åggelby, och var det ända tills indelningsverket upplöstes.

Efter de svåra åren i slutet av 1600-talet vi åter en driftig bonde, Hans Marcusson, på Saras. Han och hans son nämndemannen Erich Hansson Sahras lyckades få hemmanet i sådant skick, att det kunde skatteköpas år 1764 och hans ättlingar, medlemmar av släkten Sarin, har brukat Saras jord mer än 275 år ända till våra dagar. (1981)

Saras delades ca 1768 i Övre och Nedre Saras, förenades åter under samma ägare 1820-1847, men delades mellan dennes söner. Övre Saras, nuvarande Saras, existerar fortfarande som ett självständigt jordbrok, men Nedre Saras förenades med Linna år 1901.Familjen Sarin ca 1912. Bakre raden: värdinnan Berta, husbondens systrar Charlotta och Mina. Främre raden: Grete och Kurt, husbonden Erik Sarin.
Sarinin perhe noin v. 1912. Takarivi: emäntä Berta Sarin, isännän sisarukset Charlotta ja Mina. Eturivi: Greta ja Kurt, isäntä Erik Sarin.

På finska: Saras on saanut nimensä Sara-vaimon mukaan, joka omisti tilan 1630-luvulla. Magnus Reiherin ollessa isäntänä tila siirtyi maksamattomien verojen takia kruunulle vuonna 1687. Silloin tilasta tuli Oulunkylässä sijaitsevan Landboas-tilan alainen augmenttitila. Erich Hansson Sahras lunasti tilan kruunulta vuonna 1764 ja hänen sukunsa, Sarinit, omistavat yhä tilan.

omkring 1630 Ryttares änka Sara
1687 Då Magnus Reihars hemman indrogs till kronan utsågs Saras till augumentshemman under Landboas i Åggelby, och var det ända tills indelningsverket upplöstes.
slutet av 1600-talet Hans Marcusson
1764 skatteköpas till Hans Marcussons ättlingar, medlemmar av släkten Sarin.
ca 1768 delades i Övre och Nedre Saras
1820-1847 förenades åter under samma ägare 1820-1847, men delades mellan dennes söner. Övre Saras, nuvarande Saras, existerar fortfarande som ett självständigt jordbruk
1901 Nedre Saras förenades med Linna


Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008