Vantaa    Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Helsingin pitäjä-vuosikirja 1981, Valborg Stockmann-Lindholm:

Gårdarna i Käinby och deras ägare


Petas

Petas ligger fortfarande kvar på sin gamla butomt vid Kykisbäcken närä landvägen, men karaktärhuset är nytt, byggt 1936. På 1500-talet då silverskatten indrevs ägde bonden Envald Persson 3 skålpund koppar, 2 hästar, 3 kor, 4 ungdjur och 3 getter, altt till ett värde av 89,3 mk, vilket understider Saras och Backas värden, men överstiger medeltalet för gårdarna i Helsinge. I början av 1600-talet var Petas ryttarhemman och bönderna red själva för hemmanet, men 1621 insjuknade bonden i spetälska och hemmanet förföll och indrogs till kronan.

Vid Karl XI:s milietieindelning utsågs Petas till rusthåll och fick till hjälp tre augumentshemman: Makas i Bemböle, Jussila i Nackskog och Torpet i Sibbo kyrkby. Med rusthållet förenades dessutom ödeshemmanet Simon Andersson i Käinby.Amanda Collin (1865-1948), värdinna på Petas 1884-1930.
Amanda Collin joka emännöi Petas-tilaa vuosina 1884-1930.

Petas åboddes av samma släkt från 1637 till 1830 och köptes till skatte redan 1753. Det delades 1769. Ägaren Matts Henricssons äldsta son var död, men dennes två söner fick 1/2 rusthållet, kallad Byända Petas och ägarens andra son fick nuvarande Petas. Denna senare del har varit i släkten Collins ägo i över hundra år, medan Byända Petas, efter att ha varit i spekulanters händer, införlivades med Linna gård.Tor Collin och Petas hemmans gengastraktor 1942.
Tor Collin ja Petas-tilan häkäpönttötraktori v. 1942.

På finska: Petas sijaitsee edelleen vanhalla tontilla Vanhan Nurmijärventien varressa. Nykyinen päärakennus on tosin uusi, vuodelta 1936. Petas-tilasta muodostettiin ratsutila vuonna 1680. Se oli Sigfred Mattssonin suvun omistuksessa vuodesta 1637-1830. Petas jaettiin kahteen osaan vuonna 1769. Jaossa syntynyt Byända Petas liitettiin Linnan kartanoon vuonna 1841. Nykyinen Petas on Collinin suvun omistuksessa. Collinit polveutuvat Eric Johan Johansson Sarinista, joka omisti tilan vuosina 1841-1847.

1500-talet bonden Envald Persson
1621 insjuknade bonden i spetälska och hemmanet förföll och indrogs till kronan.
  Vid Karl XI:s milietieindelning utsågs Petas till rusthåll och fick till hjälp tre augumentshemman:
Makas i Bemböle, Jussila i Nackskog och Torpet i Sibbo kyrkby. Med rusthållet förenades dessutom ödeshemmanet Simon Andersson i Käinby.
1637-1830 åboddes av samma släkt.
Sigfred Mattssonin suvun omistuksessa.
1769 Det delades. Ägaren Matts Henricssons äldsta son var död, men dennes två söner fick 1/2 rusthållet, kallad Byända Petas och ägarens andra son fick nuvarande Petas.
Denna senare del har varit i släkten Collins ägo i över hundra år, medan Byända Petas, efter att ha varit i spekulanters händer, införlivades med Linna gård.
1841-1847 Eric Johan Johansson Sarin
1936 karaktärhuset är nytt. Nykyinen päärakennus rakennettiin.


Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008