Vantaa    Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Helsingin pitäjä-vuosikirja 1981, Valborg Stockmann-Lindholm:

Gårdarna i Käinby och deras ägare


Linna

Linna har sannolikt fått sitt namn av den gamla byn Borgby som låg på samma plats mellan Meilby (Sjöskog) och Käinby. Ibland kallas gården Simon Linna efter en ågare Simon Jacobsson, som levde på 1600-talet och under vars namn det ena hemmanet går långt in på 1700-talet. Namnet Linna uppträder i böckerna så sen som 1702 och på 1730- och 1740-talen kallas hemmanen ibland Linnaborg. Ingen tradition talar om någon borg som legat här och inga fornlämningar har påträffats, men det utesluter icke möjligheten att försvarsverk av trä någon gång kan ha upprests på det berg som stupar brant mot Vanda å. 5)Linna gård. - Linnan kartano.

Linna blev frälsehem 1647, klarade stora reduktionen och förblev frälse ända tills frälserätten upphävdes. Gården förstorades 1841 genom inköp av Byända Petas och 1901 genom inköp av Nedre Saras. Efter 1950 har större delen av Linna marker småningom parcellerats, men ännu återstår ett mindre jordbruk och det nyreparerade karaktärhuset med parken.

På finska: Linna on yksi Vantaan suurimmista ja komeimmista kartanoista. Se sijaitsee lähellä Vantaanjokea, jokiuoman eteläpuolella. Toisella rannalla lepää Königstedt. Linnan kartanosta tuli rälssitila vuonna 1647. Tila oli silloin Matts Tönnesson Creuthammarin omistuksessa. kartanoa laajennettiin vuosina 1841 ja 1901, kun kartanon omistaja osti osia Petas- ja Saras-tiloista. Alla on ruotsinkielinen luettelo kartanon omistajista kautta aikojen, Nykyään tilan omistaa Jouko Korpivaara. Kartanon alue on vuosien mittaan pienentynyt. Viime sotien jälkeen kartanosta on lohkottu laajoja alueita omakotitonteiksi. Muun muassa Kivistö on noussut kartanon maille.Linna gårds bil 1948. Bilen var en Chervolet som kallades "letukka". I bilden ser vi Albin Malm (t.v.) och inspektor Verner Åstrand. Bilden är tagen i Västerby.
Linnan kartanon auto vuonna 1948. Se oli Chervolet ja sitä kutsuttiin "letukaksi". Kuvassa vasemmalla Albin Malm ja pehtori Verner Åstrand. Kuva on otettu Västerbyssä.

Ägarlängd:

1540-1553 Jöns Larsson i Borg
Jacob Jönsson i Borg, nämndeman
1556-1559 Nils Nilsson i Borg, nämndeman
Jacob Jönsson i Borg, nänmdeman
1564-1579 Nils Nilsson
Jöns Erichsson
1579-1606 Knut Nilsson
Bengt Jönsson, ryttare under Erich Bertillssons fana. Brukade efter 1585 även Knut Nilssons hemman.
1608-1624 Jakob Bengtsson i Borgby, ryttare under Erich Bertillssons fana. Barberade. Brukade båda hemmanen.
1625-1636 Simon Jacobsson, ryttare under Claus Månssons fana. Brukade båda hemmanen
1636-1650 Matts Tönnesson Creutzhammar (-1650), korpral. 
G. m. Elisabet Ållongren . 6)
1650-1659 Elisabet Ållongren
1659-1671 Ingeborg Gyldenär (sonhustru). G. m. Antonius Creutzhammar (son), löjtnant, stupade 1657 i Litauen. G. 1658 m. sin kusin friherre Arvid Horn af Åminne (1631-1692), lagman, vice landhövding i Nylands och Tavastehus län, begraven i Åbo domkyrka.
1671-1688 Magnus Reiher (kusin, 1631 - levde 1688, 7)), kamrerade, komissarie i kammarrevisionen. G. m. Lucretia Frisensköld.
1688-1696 Lucretia Frisensköld (- 1696).
1696-1737 Kristina Reiher, dotter, levde 1737. 8) G. m. Nils Lundius, befallsingman på Åland (-1690). Hon bodde åtminstone på 1720-talet på Linna. 9)
Hennes bonde Matts Hindersson dog "med allt sitt folk i Missväxtåren af hunger, sedan han förtärt alt det ringa han ägt, hvarför om Resten intet håp". 10)
1737-1744 Olof Magnus Lundius, son.
1744-1747 Ivar Grundström, häradskrivare. 11)
1747-1757 Johan Wilhelm Vogel, 1690-1783, löjtnant. Ägde Johannisberg i Tusby 1727-1744 och Königstedt 1747-1755.
1759-1777 Hans Henrik de Carnall, 1724-1802, kapten. Ägde Königstedt 1757-1800.
1777-1807 Johan Löfman, 1733-1814, frälseinspektor på Linna 1772-1777 och op Meilby och på Königstedt 1771-1779.
1807-1808 Johan Aron Löfman, son, 1770-1845, 1/2 Linna
1807-1808 Carl Wilhelm Löfman, son, 1781-1853, 1/2 Linna
Bonde på Norrkulla i Lappböle 1817-1853.
1808-1837 Johan Aron Löfman, 1770-1845, magasinsförvaltare för spannmålsmagasinen vid Helsinge kyrka 1804-1843, ägde Nummenkylä i Sjundeå 1843-1845.
1837-1843 Magnus Henrik Löfman, son, 1805-1860.
1843-1852 Alexander Jacob von Wendt, 1800-1874, generallöjtnant
1852-1857 Carl Olof Cronstedt, 1800-1883, överste, senator, landshövding i Vasa län.
1857-1893 Gabriel Anton Cronstedt, bror, 1798-1893, generalmajor, guvernör i Åbo och Bjärneborgs län, geheineråd.
G. 1) med Beata Sofia Johanna Hjärne, som dog 1850 och sedan
2) med Johanna Carolina Elisabet Nassokin.
1893-1897 Johanna Carolina Elisabet Nassokin, 1826-1909.
1897-1908 Carl Anton Reinhold Ludvig Cronstedt, son, 1858-1914, protokollsekreterare, bankdirektör
1908-1915 Carl Axel Rydman, 1882-1954, agronom.
1915-1919 Kurt Kristian Stockmann, 1892-1920
1919-1936 Karl Eugen Kristian Stockmann, far, 1865-1938, kommerseråd
1936-1969 AB Linna gård, familjen Stockmann
1969-1973 Under bildande varande bolag
1973- Jouko Juhani Korpivaara, 1920-


5) Granlund Åke: Studier över östnyländska ortsnamn (Helsingfors 1956) s. 184
6) 6956 a Reduktions ansakningsprotokoll 1682:44. RA
7) Enligt Ramsay, Jully: Frälsesläkten i Finland intill stora ofräden (Helsingfors 1909) s. 384 hän dog år 1687, men uppträdde vid Helsinge höstting 1688:536. RA
8) Helsinge ting 1737:1095. RA
9) Helsinge ting 1729:110v, 273v. RA
10) 8103 Restlängd 1705:11. RA
11) Länehandlingar 1741-1749:278. Köpbrevet undertecknat i Malmö. RA


Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008