Vantaa    Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Helsingin pitäjä-vuosikirja 1981, Valborg Stockmann-Lindholm:

Gårdarna i Käinby och deras ägare


Gyras

Namnet Gyras anses vara mycket gammalt, men i urkunderna uppträder det först år 1702 under formen Jacob Bengsson Guris. Då silverskatten år 1571 indrevs var Gyras ett svagt och fattigt hemman. Pesten hade härjat och lagt gården nästan öde, men ändå måste den betala 10:de delen av värdet på sina 2 kor, 2 får och 2 skålpund koppar, vilket var 23,2 mk.Gyras karaktärhus som var byggd år 1887.
Gyraksen päärakennus, joka valmistui vuonna 1887.

Omkring 1630 var Gyrasbonden med i en rote, som ställde upp en knekt, men snart indrogs hans hemman till kronan och donerades till Matts Tönnesson Creutzhammar. Vid stora reduktionen utsågs Gyras till augumentshemman under Backas rusthåll i samma by. Det delades 1785 i tre delar och Johan Henricsson Petrell från Petas köpte en av dessa delar 4) och förenade den med 1/3 Backas kallat Sandbacka, som han fått genom sitt giftermål. Så uppstod det nuvarande Gyras. De två övriga tredjedelarna av Gyras förenades också med Backas delar. Om dem se under Backas. Petrellerna ägde Gyras till 1863 då Johan Edvard Nylund köpte det och hans släkt äger ännu gården. (1981)

På finska: Gyras kuului 1630-luvulla ruotuun, jonka oli ylläpidettävä sotilasta, mutta isonjaon yhteydessä siitä tuli Backas-ratsutilan alainen augmenttitila. Nimi Gyras esiintyy ensi kerran lähteissä vuonna 1702 nimessä Jacob Bentsson Guris, mutta nimi lienee vanhempaa perua. Gyras jaettiin vuonna 1783 kolmeen osaan. Petas-tilan omistaja Johan Henricsson Petrell osti Gyraksesta 1/3:n ja yhdisti sen Backas-tilan osaan, jonka hänen vaimonsa sai perintönä. Näin syntyi nykyinen Gyras. Petrellien suvun omistuksessa tila oli vuoteen 1863, jolloin Johan Edvard Nylund osti tilan. Gyras on yhä Nylundin suvun hallussa.

ca 1630 var Gyrasbonden med i en rote, som ställde upp en knekt, men snart indrogs hans hemman till kronan och donerades till Matts Tönnesson Creutzhammar.
1702 Jacob Bengsson Guris
1785-1863 delades i tre delar och Johan Henricsson Petrell från Petas köpte en av dessa delar 4) och förenade den med 1/3 Backas kallat Sandbacka, som han fått genom sitt giftermål.
De två övriga tredjedelarna av Gyras förenades också med Backas delar. Om dem se under Backas.
Petrellerna ägde Gyras till 1863 då Johan Edvard Nylund köpte det och hans släkt äger ännu gården. (1981)
1863 Johan Edvard Nylund
Suku omistaa tilan vielä v. 1981.

4) Helsinge ting 1786:227 v. RA.


Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008