Vantaa    Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Helsingin pitäjä-vuosikirja 1981, Valborg Stockmann-Lindholm:

Gårdarna i Käinby och deras ägare


Backas

Backas bytomt låg på en backe i centrum av byn. På 1500-talet var hemmanet näst störst i byn och betalade i silverskatt 13 mk 13 öre och 06 örtugar för 4 skålpund koppar, 2 hästar, 8 kor, 5 ungdjur, 8 får och 2 svin till ett värde av 134 mk. I början av 1600-talet tjänade bönderna under bl.a. överste Ernst Creutz. Då husbonden Hans Marcusson dog (stupade?) ca 1634 kunde änkan Margareta icke ensam betala skatterna och kronan tog hemmanet och gav det i pant åt Matts Tönnesson.
I jordböckerna går hemmanet under en längre tid under namnet Hustru Margareta. En kort tid ca 1708-1724 då Hans Hansson från Böle ägde Backas kallas det Böling. Vid Karl XI:s militieindelning av hemmanen på 1680-talet utsågs Backas till rusthåll och fick till hjälp augumentshemmanen Gyras i Käinby, 1/2 Torper i Sippo kyrkby och hemmanet Matts Johansson i Randala by av Borgå socken.

Då bonden Eric Hansson och hans hustru dog år 1767 lämnade de efter sig fem omyndiga barn. Gården delades mellan de två äldsta så att Eric Ericsson fick 2/3 Backas och Ulrica Ericsdotter 1/3. När Ulrika gifte sig med Johan Henricsson Petrell förenades hennes del av Backas med 1/3 Gyras som Petrell inköpt. Eric Ericsson köpte 2/3 Gyras av Henric Henricsson Kyrklund och dennes hustru Catharina Gabrielsdotter och sålde hemmansdelarna vidare åt sina två söner så att de fick 1/3 var. Efter Eric Ericssons död fick sönerna 1/3 Backas var och sålunda hade Backas och Gyras delats i 3 delar som alla bestod av 1/3 Backas och 1/3 Gyras, alltså en del rusthåll och en del augumentshemman. Det slutliga skiftet fastställdes 28.6.1817 och då fick de tre gårdarna namnen: Backas Westergårg, Backas Östergård och Gyras Sandbacka (se Gyras).


Backas Westergård.

På finska: Backas oli 1500-luvulla kylän toiseksi suurin talo. Vuonna 1643 tilan omistaja leski Margareta ei kuitenkaan pystynyt maksamaan verojaan ja tila siirtyi Matts Tönnessonille. 1680-luvulla Backaksesta tuli ratsutila. 1760-luvulla tila jaettiin kolmeen osaan. Jokaiseen osaan liitettiin sitten 1/3 Gyras-tilasta. Jako vahvistettiin vuonna 1817, jolloin uudet tilat nimettiin: Backas Östergård, Backas Westergård ja Gyras Sandbacka eli nykyinen Gyras.

Viktor Sontag (1861-1938) fotograferat vid paradingången. Sontag var skomakare och flyttade till Packas Östergård 1905.

Viktor Sontag kuvattuna Backas Övergårdin pääsisäänkäynnin edessä. Suutari Sontag muutti tilalle vuonna 1905. 

Backas Östergård vaihtoi usein omistajaa, kunnes Viktor Sontag osti tilan vuonna 1905. Talo on yhä Sontagin suvun omistuksessa.

Backas Westergård siirtyi vuonna 1812 emätilan omistajan Eric Hanssonin nuoremman pojan Eric Ericsson Backlundin haltuun. Lindforsin sisarukset, jotka omistivat tilan 1960-luvulle asti, olivat Eric Ericsson Backlundin pojantyttären lapsia. Vuonna 1966 tila myytiin maanviljelijä Georg Erhard Collinille.

i början av 1600-talet överste Ernst Creutz
i början av 1600-talet - ca 1634 Husbonden Hans Marcusson
Husbonden Hans Marcussons änka Margareta
ca 1634 Matts Tönnesson
på 1680-talet utsågs Backas till rusthåll och fick till hjälp augumentshemmanen Gyras i Käinby, 1/2 Torper i Sippo kyrkby och hemmanet Matts Johansson i Randala by av Borgå socken.
1708-1724 Hans Hansson från Böle
1767 Dog bonden Eric Hansson och hans hustru.
Gården delades mellan Eric Ericsson (son) och Ulrika Ericsdotter (dotter). 
Eric Ericsson fick 2/3 Backas och Ulrica Ericsdotter 1/3. 

När Ulrika gifte sig med Johan Henricsson Petrell förenades hennes del av Backas med 1/3 Gyras som Petrell inköpt.

Eric Ericsson köpte 2/3 Gyras av Henric Henricsson Kyrklund och dennes hustru Catharina Gabrielsdotter
  Eric Ericsson sålde hemmansdelarna vidare åt sina två söner så att de fick 1/3 var.
Efter Eric Ericssons död fick sönerna 1/3 Backas var och sålunda hade Backas och Gyras delats i 3 delar som alla bestod av 1/3 Backas och 1/3 Gyras, alltså en del rusthåll och en del augumentshemman.

1760-luvulla tila jaettiin kolmeen osaan. Jokaiseen osaan liitettiin sitten 1/3 Gyras-tilasta. Jako vahvistettiin vuonna 1817, jolloin uudet tilat nimettiin: Backas Östergård, Backas Westergård ja Gyras Sandbacka eli nykyinen Gyras.
1812 Backas Westergård siirtyi emätilan omistajan Eric Hanssonin nuoremman pojan Eric Ericsson Backlundin haltuun. Lindforsin sisarukset, jotka omistivat tilan 1960-luvulle asti, olivat Eric Ericsson Backlundin pojantyttären lapsia.
1817 Det slutliga skiftet fastställdes 28.6.1817 och då fick de tre gårdarna namnen:
Backas Westergård, Backas Östergård och Gyras Sandbacka (se Gyras).
905 Backas Östergård: Viktor Sontag
1966 Backas Westergård: myytiin maanviljelijä Georg Erhard Collinille.

 


Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008