Vantaan kansalaismuisti ; Suutari Asp-näyttely ;

HELSINGIN PITÄJÄ 1966/1980 - 1999 BIBLIOGRAFIA

Helsingin pitäjä -julkaisuissa olleista artikkeleista laadittiin bibliografia edellisen kerran vuonna 1983. Silloin Helsingin pitäjä 1983 -vuosikirjassa julkaistu bibliografia käsitti Helsingin pitäjä -lehdet vuosilta 1963-1979 sekä kolme ensimmäistä vuosikirjaa vuosilta 1980-1982. Sen jälkeen vuosikirja on ilmestynyt nimensä mukaisesti vuosittain ja julkaistujen artikkeleiden määrä on noussut moninkertaiseksi.

Niinpä toimituskunta päätti, että on aika julkaista uusi bibliografia helpottamaan julkaisujen käyttöä paitsi lähteenä myös etsittäessä tietoa juuri omalta asuinalueelta tai joltakin erikoisalalta. Uusi bibliografia päätettiin toimittaa julkaisun vuosikirja-ajalta eli 1980 lukien. Näin kolmen ensimmäisen vuosikirjan artikkelit käytiin uudelleen läpi.

Bibliografiassa ovat mukana kaikki artikkelit vuosilta 1980-99. Mukana ovat pienetkin jutunpätkät, myös irtokuvat teksteineen. Artikkelit on ryhmitelty sisällön mukaan 17 pääluokkaan käyttöä helpottamaan. Pääluokat ovat lähes samat kuin edellisessä bibliografiassa. Aivan uusi luokka on liikenteen ja liikenneväylien luokka. Vastaavasti julkaistut runot on yhdistetty kirjojen ja julkaisujen luokkaan. Yksi pääluokka on jaettu alaluokkiin ajallisesti (tutkimukset) ja yksi maantieteellisesti (rakennuskulttuuri). Bibliografiassa ei ole pyrittykään siihen, että jokainen artikkeli löytyisi vain yhdestä pääluokasta. Useimmat artikkelit on sijoitettu kahteen, jopa kolmeen pääluokkaan. Toivottavasti tämä helpottaa käyttäjiä. Kussakin pääluokassa artikkelit ovat ilmestymisjärjestyksessä ja sillä kielellä millä ne on julkaistu. Artikkelin nimen ja tekijän lisäksi tietona on annettu kunkin vuosikirjan julkaisu -nimike ja sivu, jolta artikkeli löytyy. 

Bibliografiaan on satunnaisesti lisätty vuosikirjassa julkaistuja artikkeleita vuosilta 1966-1979.


I TUTKIMUKSET JA ASIAKIRJAJULKAISUT

a) Esihistoria ja keskiaika (vuoteen 1550)
b) Vuodet 1550-1865  
lisätty uusi artikkeli 8.9.2010
c) Vuodet 1865-1917
d) Vuodet 1917-1946
e) Vuodet 1946-

II NIMISTÖ JA PAIKALLISMURRE  lisätty uusi artikkeli 20.5.2010

III KUNNALLISELÄMÄ  

IV SEURAKUNTAELÄMÄ

V ELINKEINOELÄMÄ, TEOLLISUUSLAITOKSET 

VI LIIKENNE JA LIIKENNEVÄYLÄT

VII YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT 

VIII KYLÄT JA KAUPUNGINOSAT

IX RAKENNUSKULTTUURI, TILAT JA TALOT

a) Yleisesitykset
b) Läntinen Vantaa lisätty 1 artikkeli 15.12.2010
c) Kirkonkylä ja Keski-Vantaa
 
d) Tikkurilan seutu
e) Korso Ja Rekola
f) Itäinen Vantaa
 lisätty 5 uutta artikkelia 20.5.2010 (Hanaböle)
g) Helsinki ja lähiympäristö
h) Muut

X LUONTO, MAISET, YMPÄRISTÖNSUOJELU

XI HENKILÖHISTORIA 

XII MUISTELMAT JA HAASTATTELUT

XIII ARKISTOT, ESINEET, HEUREKA, HISTORIAN- KIRJOITUS, KANSANPERINNE, MUSEOT, PERINTEENTALLENNUS, SUULLINEN PERINNE, VALOKUVAT

XIV PÄÄKIRJOITUKSET, ESITELMÄT, MIELIPIDE- KIRJOITUKSET

XV TILAISUUDET, TAPAHTUMAT, AJANKOHTAISTA

XVII KIRJAT, JULKAISUT JA RUNOT

XVII HELSINGIN PITÄJÄN KOTISUTUYHDISTYS RY