Vantaa   
Erik Söderling och Anne-Marie Hedlund:

BUTIKSFÖRESTÅNDAREN CARL LIFVENDAHL  
I BUTIKEN OCH HEMMA

 Personerna i butiken.  Bilden är tagen cirka 1915.
Andelslaget i Dickursby. Mannen till vänster är föreståndare Carl Lifvendahl. Sittande Anna Vickström. Stående, Emmi Markelin som bodde på "Tufvan" (hennes hem) i Dickursby. Bakom disken Jenny Åvall vägande någonting.

 Det här är butiksföreståndaren Carl Lifvendahls hem i Dickursby. 
I vart fall är det han som står till höger på trappan. Under honom Irene Lindström (från Lill-Petas i Hanaböle). Längst i vänster hans hustru Amanda (?). Flickan längst till höger liknar Anna-moster (Anna Forsberg, f. 1868) på Haxböle i mycket unga år. 

 
Kuvat: Erik Söderling ja Jan Forsström 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2003