Mera:

Del I 

Del II

 

  Vantaa   

Anne-Marie Hedlund:  

HAXBÖLE KROG OCH  GÄSTGIVERI 
I FASTBÖLE BY
Del III

 1908 eller 1909 Ragnar och Anna Forsström (f. 1894) vid ingången till jordkällaren, i bakgrunden en annan källare.
Kestikievarin pihanpuolen maakellarit. Kuva on Keskon kulmauksen lähettyviltä. 

 
Låt mig berätta om ett gammalt hus. Det står fortfarande upprätt, där det stått i över trehundra år, en låg stocktimra på mullbänk. Det är ett av de två gästgiverier som finns bevarade från den tid då den gamla kungsvägen österut var lämpad endast för ryttare och en och annan hästfora. Den fanns redan på Gustav Vasas tid och förblev i århundraden av strategiska skäl den enda vägsträckningen mellan Åbo och Viborg. Konkret innebär detta, att varje kung, arme, idé, varje rykte färdades förbi detta mitt gamla hus. Huset har sett Gustaf III, Alexander II, Augustin Ehrensvärd, G. M. Sprengtporten, Johan Ludvig Runeberg jämte Fredrika och otaliga andra rasta och övernatta vid Haxböle gästgiveri och krog. Den äldsta delen av huset är daterad 1694, dörrar och andra detaljer till tidigt 1700-tal.

Varför kallar jag huset mitt hus? Jo därför att det arrenderades av min morfars far år 1852, inlöstes av min morfar 1890 och kom att bli min barndoms sommarhem. Där fanns allt ett barnahjärta kunde önska sig av en gård på landet, liv och rörelse, morbröder, mostrar och främst av alla mormor, den oförlikneliga. Han var född 1856 vid tiden för de sista stora hungeråren och var en kvinna av sällsynt resning, rusthållaredotter från Fastböle by. Hon levde i åttiotvå år och när hon dog var ingenting sig mera likt.

Hur blir det med berättelsen om huset? Dess verkliga värde som uppväxtmiljö har blivit uppenbar för mig senare. Det hade vackra låga proportionerliga utrymmen, storstuga, långkammare, storkammare och lillkammare. Takbjälkarna var synliga, fönstren sexdelade med grönskiftande rutor, bukiga med blåsor i glaset. De breda, låga spegeldörrarna i tre fält med handsmidda beslag och gångjärn och lås kan jag ännu i dag stryka över och beundra hos husägaren i femte led, ett barnbarn till mormor. Det var och är ett levande hus där det ligger vid landsvägen. Det ägde därtill en egendomlig ro och robust balans som gav trygghet och glädje.
(nertecknat hösten 1989)
 

Juli 1917. Anna och Sylvia Forsström. På väg till bastun. I bakgrunden vägen Borgå - Helsingfors.
Mycket gamla rökbastu ca 50 meter bortom stallet på en äng.

Savusauna sijaitsi Hakkilan kestikievarirakennuksen tallin takana noin 50 metrin päässä niityllä.Sauna oli hyvin vanha, 1700-luvun alkupuolelta. Paikalla on joskus ollut sepän paja, siitä nimitys "smidibackan".
Saunassa palvattiin myös kinkut.

 

Haxböle sönd. den 6. aug. 1922. Stor skyddskorsmanöver. Fr.v. Sylvia Forsström, Greta Markelin och fru Montell.

 

 

 

Emilia Forsström med dotterdotter Brita Flinck i Vasa 1925.

 

Fr.v. Georg Forsström, Ella,  Pojun, Anna och Viktor Bränn och Sigfrid Forsström. 
I främre raden: Sylvia Brita Flinck och Tor Bränn. 1932.

 

Helena Forsström (f. 1938) på Haxböle kökstrappa 1941 eller 1942.

 

Tor, Toa, Viktor Bränn, Georg Forsström och Anna Bränn. Haxböle trädgårdssidan verandan ca 1956.

 

Syskonen Georg Forsström, Anna Bränn, Sylvia Forsström och Alice Flinck utanför Haxböle torp på 1950-talet.


Kuvat ja piirros: Anne-Marie Hedlund 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2003