Fr. J. Fonseen

Pitäjänkuvaus:

Rajojen selvitys

Käyttämätön maa ja 
maantiet

Niityt, heinänkorjuu,
peltoviljely,
lannoitus,
kaskenpoltto,
puutarhat ja
kotieläimet


Metsät ja
villieläimet

Kotieläimet

Käsityöläiset,
talousrakennukset


Sahat ja myllyt,
kauppa,
kaivokset,
kalastus ja
ruukit


Kirkko ja kartanot

Helsinki

  Vantaa    Helsingin pitäjä-vuosikirjat

Maanmittari Friedrich Johan Fonseen 10.6.1751:
(Helsingin pitäjä-vuosikirja 1983)


Laskelma ja kuvaus Helsingin pitäjästä Uudenmaan läänissä ja Porvoon kihlakunnassa vuonna 1751

Metsät ja villieläimet

Metsät

Melkein kaikilla pitäjäläisillä on omaan tarpeeseen metsiä, joista he saavat puita hirsiksi, aitauksiin ja poltettavaksi. Hirsimetsiä ei kaikissa kylissä ole riittävästi, vaikka paikoin niitä on runsaamminkin, kuten pitäjän pohjoisosissa, joissa hirsiä riittää vielä sahamyllyille myytäväksi. Pitäjässä ei kasva muita puita kuin vanhastaan olleet havu- ja lehtimetsät, koska asukkaat eivät ole istuttaneet puita. He ovat kuluttaneet merkittävästi metsiään muutaman vuoden aikana hakkaamalla ja myymällä tukkeja, salkoja, lautoja ja muita tarvikkeita kruunulle sekä antaneet sen maksua vastaan hakata puita hiileksi ja polttopuuksi. Metsien puhdistamisesta he eivät tiedä mitään, eikä kukaan valmista tervaa.

Villieläimet

Yleisimmät villieläimet ovat susia, jotka tekevät kesällä suurta vahinkoa rahvaalle tappamalla hevosia, varsoja, lampaita ja muuta karjaa, talvisin ne tunkeutuvat jopa lampoloihin. Karhuja on myös ja ne tekevät joskus vahinkoa, mutta silloin rahvas kokoontuu heti jahtiin kaataakseen vahinkoeläimen. Lisäksi täällä on ilveksiä, näätiä, kettuja, jäniksiä ja hirviä. Sudet tappavat paljon hirviä, mutta rahvas ei saa niitä kiinni. Kalastusta harjoitetaan vain meressä, sillä pitäjässä ei ole runsaskalaisia järviä.

Linnustus on vähäistä, sillä osan syksyä rahvas metsästää langoilla ja ansoilla metsälintuja. Niistä he saavat ruokaa sekä höyheniä vuodevaatteisiin.


Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004