Fr. J. Fonseen

Pitäjänkuvaus:

Rajojen selvitys

Käyttämätön maa ja
maantiet


Niityt, heinänkorjuu,
peltoviljely,
lannoitus,
kaskenpoltto,
puutarhat ja
kotieläimet


Metsät ja
villieläimet


Kotieläimet

Käsityöläiset,
talousrakennukset


Sahat ja myllyt,
kauppa,
kaivokset,
kalastus ja
ruukit


Kirkko ja kartanot

Helsinki

  Vantaa    Helsingin pitäjä-vuosikirjat

Maanmittari Friedrich Johan Fonseen 10.6.1751:
(Helsingin pitäjä-vuosikirja 1983)


Laskelma ja kuvaus Helsingin pitäjästä Uudenmaan läänissä ja Porvoon kihlakunnassa vuonna 1751

Kirkko ja kartanot

Pitäjän kirkko on rakennettu kivestä ja sen laiva on itä-länsi suuntainen. Kirkossa on kahdeksan pylvästä ja se on melko suuri. Siinä on kolme ovea, joista kaksi on aina jumalanpalvelusten aikana auki, mutta kuorin ovi on harvoin avoinna. Läntisen kirkonoven päällä on vuosiluku 1645, jonka arvellaan tarkoittavan, että kirkko on tuolloin kunnostettu, mutta milloin ja kenen toimesta se on rakennettu on tuntematonta. Kirkon länsipuolella on pieni puukirkko, jossa pidetään suomenkieliset jumalanpalvelukset, koska osa pitäjäläisistä puhuu enimmäkseen suomea.

Täällä on seuraavat säterit ja rälssitalot:
Viikin Latokartanon säteri, joka on läänin maaherran virkatalo ja siihen liittyy Sandhamnin (46) saari.

Sen lisäksi pitäjässä on viisi rälssisäteriä
Boxbacka,
Stensböle,
Gumtäckt (47),
Meilby ja
Hertonäs.

Lisäksi on neljä rälssitaloa
Tallbacka, 
Degerö, 
Linna ja 
Skattmansby 

sekä neljä ratsutilaa 
Brändö,
Tomtbacka (48),
Tavastby ja 
Munknäs, jotka kaikki ovat aatelisten omistuksessa.

Pitäjän halki virtaa Nurmijärveltä joki, johon on suunniteltu läpikulkuvesitietä Helsingistä Hämeenlinnaan. Tähän jokeen laskee useita puroja sekä Vantaan joki, joka yhtyy Ripubyssä tähän jokeen. tuusulasta tuleva toinen joki virtaa Hanabölen, Fastbölen ja Turkbyn läpi ja laskee tähän jokeen 1/8 peninkulmaa lounaaseen tästä paikasta.

47. Boxbacka - Pukinmäki, Stensböle - Kivikko, Gumtäckt - Kumpula
48. Brändö - Kulosaari, Tomtbacka - Haltiala


Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004