Fr. J. Fonseen

Pitäjänkuvaus:

Rajojen selvitys

Käyttämätön maa ja
maantiet


Niityt, heinänkorjuu,
peltoviljely,
lannoitus,
kaskenpoltto,
puutarhat ja
kotieläimet


Metsät ja
villieläimet


Kotieläimet

Käsityöläiset,
talousrakennukset


Sahat ja myllyt,
kauppa,
kaivokset,
kalastus ja
ruukit


Kirkko ja kartanot

Helsinki  Vantaa      Helsingin pitäjä-vuosikirjat

Maanmittari Friedrich Johan Fonseen 10.6.1751:
(Helsingin pitäjä-vuosikirja 1983)


Laskelma ja kuvaus Helsingin pitäjästä Uudenmaan läänissä ja Porvoon kihlakunnassa vuonna 1751

Helsinki

Helsinki on tässä pitäjässä sijaitseva tapulikaupunki. Se oli ensin rakennettu Forsbyhyn, mutta siirrettiin sieltä 3/8 peninkulmaa nykyiselle paikalleen. Milloin siirtäminen on tapahtunut ei tiedetä, koska kaupungin vanhoissa asiapapereissa ei ole siitä mainintaa. Nyt se on rakennettu kartan osoittamalle niemelle ja siinä on säännölliset kadut. täällä on Suomen suuriruhtinaskunnan kuvernöörin virasto, uudenmaan ja Hämeen läänin maaherran virka-asunto, raastuvan ja kämnerin oikeudet sekä linnoituskonttori, koulu ja sukellus- ja pelastusseura. Kaupunki on pohjakaavaltaan hieman epäsäännöllinen. Kirkko, kuten muutkin rakennukset ovat puisia lukuun ottamatta yhtä ainoaa kivitaloa.

Kaupankäyntiin tarvittavat tavarat tuodaan kaupunkiin ulkomailta ja valtakunnan muista osista. Elintarvikkeet, vilja ja puutavara, jotka hankitaan ympäristöstä menevät kruunun rakennustöiden tarpeisiin. Kaupunkiin on perustettu tupakankehräämö sekä kalastusyhtiö, joka toimittaa tuoretta kalaa. Teurastajalla on myytävänä tuoretta lihaa. Näiden lisäksi kaupungissa on erilaisia käsityöläisiä kuten kultaseppiä, työkaluseppiä, suutareita, räätäleitä, pellavanvärjääjiä, puuseppiä ym.

Noin 1/8 peninkulmaa Helsingin ulkopuolelle on perustettu Sveaborgin linnoitus.

Rovasti Forteliuksen ilmoituksen mukaan vuonna 1750 kaupungissa asui 1 520 henkeä ja siellä oli 249 taloutta eli ruokakuntaa.

Näin on tarkkojen tietojen perusteella voitu laatia lyhyt kuvaus tästä pitäjästä. Se alistetaan nöyrimmästi korkeiden viranomaisten tutkimukselle.

Helsingin pitäjässä 10. kesäkuuta 1751
Fried. Joh. Fonseen


Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004