Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
3 STORSKÄGGAS ("Olof Hansson"), STORSKÄGGAS 3.1 och STORSKÄGGAS NYSTUGA 3.2 

3 STORSKÄGGAS ("Olof Hansson") 
Ägarlängder 1540-1712
1540-1553 Per Olofsson. Största hemmanet i Dickursby 1543, 1 5/6 skatt. Hemmanet delades möjligen 1556 i två delar på 1 skatt var mallan (mellan?) Jacob Grelsson (se 2, Lillskäggas) och Michel Persson, nedan.
1556-1593 Michel Persson, troligen son. Arm 1581. 1571 var hemmanet öde av pestilentia.
1594 Michels änka.
1599 Marcus Hansson.
1600-1639 Olof Hansson. G. m. Margeta. 1603 var hemmanet förfallet.
1641-1649 Matts Olofsson, son. Gammal och förlamad ryttare 1656.
G. m. Margeta Ersdotter.
1650-1656 Sigfred Mattsson, son. G. m. Beata Marcusdotter.
1662-1682 Beata Marcusdotter, änka.
1685-1710 Henrich Sigfredsson, son. Hade under hungersåren i slutet av 1600-talet mist all sin egendom. Hemmanet öde 1706-1710. G. m. Brita.
1711-1712 Karin, ryttaren Johans änka.
Hemmanet delades ca 1724 i två delar på 1/3 mantal var. Den ena delen antog namnet Nystugu, (se senare 3.1. Storskäggas Nystugu) medan den andra delen bibehöll namnet Storskäggas.

3.1. STORSKÄGGAS
1722-1733 Anders Erichsson, f. 1695, d. 1772. Upptog hemmanet efter Stora ofreden med skattefrihet till 1726. Nämndeman. G. 1) m. Beata Henrichsdotter, d. 6.1748. 2) 1750 m. Maria Gustafsdotter, f. 1710, bdr från Bäskas i Skomakarböle. 
1734-1761 Samuel Elialsson, måg, f. ca 1702. Nämndeman. G. m. Catharina Andersdotter, f. 1712, d. 1778, dotter till Anders Erichsson och Beata Henrichsdotter.
1762-1766 Samuel Samuelsson, son, f. 1740. G. 1) m. Anna, 2) 1765 m. Maria Sigfridsdotter, f. 1742.
1767-1800 Henrich Samuelsson, bror, f. 1743, lagfart 30.10.1778. G 1) m. Brita Johansdotter, f. 1743, d. 30.3.1773, 2) m. Anna Brita Johansdotter, f. 1753, d. 5.1791, 3) m. Sophia Osenius, f. 1744.

3.2. STORSKÄGGAS NYSTUGA
1725-1726 Hans Mårtensson. Upptog hemmansdelen, som var öde 1724, med skattefrihet till 1731. G. m. Maria.
1728-1733 Maria, änka. Hemmanet på obestånd med obetald restskatte från 1731-1733.
1734-1735 Elias Mattsson, f. ca 1676. Upptog hemmanet med skattefrihet till 1738. G. m. Elisabeta Andersdotter, f. ca 1678, d. 17.4.1750.
1736-1761 Mårten Eliasson, son, f. ca 1715. G. m. Maria Johansdotter,
f. 1722 i Kyrkslätt. 
1762 Maria Johansdotter, änka.
1763-1794 Maria Johansdotter, ovan, d. 1789. G. 2) m. Johan Hindersson, tidigare dräng på gården, f. 1731.
1795-1800 Jonas Mårtensson, f. 1752, s. till Mårten Eliasson, ovan. Arvskifte 4.7.1794, lagfart 12.10.1795. G. m. Maria Andersdotter, f. 1767, bondedotter från Hertas.


Lähde: Helsingin pitäjä 1991 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008