Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
STAFFAS 14 ("Simon Mattsson")
1/2 STAFFAS 14.1
1/2 STAFFAS 14.2
 

14 STAFFAS ("Simon Mattsson")

Ägarlängder 1540-1765
1540-1553 Nils Mortensson
1556-1558 Nils Mortenssons änka
1563-1585 Sigfred Nilsson, son
1586-1590 Matts Nilsson, troligen bror
1592-1617 Stephan Mattsson, son
1618 Stephan Mattssons änka. Hemmanet öde 1618-20. 
1622-1624 Matt Thomasson. Hemmanet öde 1622-24.
1626-1632 Matts Clemetsson. Brukade hemmanet redan 1625, men det betecknades åter öde 1626-27.
1633-1677 Simon Mattsson, son, utgammal 1677. G. m. Margareta Staffansdotter, d. efter 1670.
Hemmanet betecknades öde 1633-35 och alldeles öde 1636. Det var åter öde 1640-1641, men hade upptagits 1639 med skattefrihet till 1642.
1678-1701 Bertil Simonsson, son. Dog under hungeråren med allt sitt folk. G. m. Lisa.
Hemmanet hade beviljats skattefrihet till 1703. Öde 1698.
1706-1711 Erich Hendrichsson. G. m. Johanna. Hemmanet öde 1711.
1722-1733 Erich Bertilsson. Hemmanet fick skatterihet efter Stora ofreden till 1627. G. m. Karin. 
1734-1738 Gabriel Norring, f. ca 1686, d. 1749, dragon, brofogde. G. m. Catharina Pehrdotter, f. ca 1687, d. 1749.
1739-1765 Johan Mårtensson, måg, f. ca 1707. G. m. Maria Gabrielsdotter, f. 1709, dotter till Gabriel Norring.
Hemmanet delades 1766 i två delar på 5/24 mantal var.

1/2 STAFFAS 14.1
1766-1769 Johan Mårtensson, ovan, d. 1770. G. m. Maria Gabrielsdotter, ovan, d. 1784
1771-1790 Matts Johansson, måg, f. 1740, d. 1790, volontär. G. m. Johanna Johansdotter, f. 1752, dotter till Johan Mårtenson.
1792-1793 Johan Mattsson, son
1794-1800 Johanna Johansdotter, ovan, änka. G. 1798 m. Hendrich J. Tallgren.

1/2 STAFFAS 14.2
1766-1772 Michel Johansson, f. 1726, d. 8.1.1772. G. 1) m. Catharina Johansdotter, dotter till Johan Mårtensson, ovan. F. 1739. 2) m. Elisabet Johansdottr, f. 1748. 
1775-1788 Elisabet Johansdotter, ovan, änka, d. 1790. G. 2) m. Sigfred Mattsson, f. 1748, d. 6.4.1780
1789-1800 Hendrich Michelsson, f. 1763, son till Michel Johansson och Catharina Johansdotter, ovan. G. m. Beata Johansdotter, f. 1764 i Nurmijärvi.


Lähde: Helsingin pitäjä 1991 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008