Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
11 SKÄGGAS NYBONDS, 
("Herr Sigfred") 

Ägarlängder 1610-1800
Herr Sigfreds del:
  Hemmanet "Herr Matts" (se 2, Lillskäggas) klövs 1610 i två delar på 9 aln mellan Herr Matts och Herr Sigfred.
1610-1615 Herr Sigfreds del:
Herr Sigfred, troligen samma predikant, som 1614 övertog ett hemman på 10 1/2 aln i Kyrkobyn. Mellan 1616 och 1635 var hemmansdelen öde. Den upptogs 1621 med skattefrihet till 1624, men var detta år åter öde.
1635-1639 Marksu (huom. lienee kirjoitusvirhe, Markus?/ln) Mårtensson. Upptog hemmanet 1635 med skattefrihet till 1639.
1639-1663 var hemmanet öde. Markus Mårtensson bärgade dock höet, eftersom han av det 1645 erlade 2 parmar i skatt till kronan.
1666-1682 Simon Mattsson (min.). Upptog ödeshemmanet 1666 med skattefrihet till 1672. Året 1673 betecknas det dock åter öde.
G. m. Anna

Tila jaetaan:
1685  delades hemmanet i två delar på 4 1/2 aln var. 
Den ena delen inlades under "Bertil Knutsson" (se 10, 1/2 "Herr Sigfred" och 12, Dynnas). 
Den andra delen inlades under "Michel Thomasson" (se 7, Erikas). 
Båda delarna betecknas sedarmera i jordböckerna något oegentligt "Herr Sifred el. Erikas" under hela 1700-talet. Den senare delen var mellan 1685 och 1729 inlagd utan egen åbo, och öde 1706-11.
1730-1749 Johan Fransman, f. ca 1681. Upptog den då öde hemmansdelen. G. m. Anna Johansdotter, f. ca 1678.
1752-1780 Johan Johansson, son, f. 1722, d. 1781. G. m. Brita Johansdotter, f. 1723, d. 5.4.1790
1783-1785 Brita Johansdotter, änka
1787-1797 Maria Johansdotter, dotter, f. 1748. G. m. Carl Johansson,
f. 1749
1798-1800 Maria Johansdotter, änka.


Lähde: Helsingin pitäjä 1991 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008