Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
4 SKÄGGAS, 
("Bertil Sigfredsson")

Ägarlängder 1540-1613
1540-1579 Lasse Jönsson
1581-1603 Marcus Larsson, troligen son. Hemmanet öde 1589-92. Odlas 1593 av Thomas Tynnesson (se 12, Dynnas). Hemmanet 6 3/4 aln inkluderas mellan 1592 och 1606 i Tomas Tynnessons alntal.
1608-1613 Bertil Sigfredsson. Inhysing 1635-36, d. som husman 1645. 
G. m. Brita.
Brukas av Herr Matts (se 2, Lillskäggas) 1691, 1628-36 och 1647. Hemmanets 6 3/4 aln inkluderas mellan 1615 och 1691 i Herr Matts alntal. Det är öde och förfallet och utan egen åbo. 1673 finnes inga hus och grannarna bruka ägorna. Från 1608 är hemmanet inlagt under Bertil Knutsson (se 12, Dynnas) utan egen åbo. Upptas dock hela 1700-talet i jordboken som "Herr Matts el. Skäggas". 


Lähde: Helsingin pitäjä 1991 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008