Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
1/2 "HERR SIGFRED" 10

1685 delades ödehemmanet "herr Sigfred" (se 11, Nybonds), varvid 1/2 eller 4 1/2 aln inlades under "Bertil Knutsson" (se 12, Dynnas). Denna del fick 1730 registernumret 10, vilket bibehölls under hela 1700-talet, men hemmansdelen i fråga hade aldrig egen åbo.


Lähde: Helsingin pitäjä 1991 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008