Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
9 MATTAS ("Matts Thomasson")
1/2 MATTAS 9.1 och 
1/2 MATTAS 9.2

9 MATTAS ("Matts Thomasson")

Ägarlängder 1540-1752
1540-1553 Michel Persson
Hemmanet delades 1556 i två delar på 1/2 skatt var mellan sönerna Clemets Michelson (se 8, Johans) och Per Michelsson, nedan.
1556-1558 Per Michelsson, son
1563-1573 Mårten Bertilsson
1574-1614 Matts Persson
1615-1628 Simon Mattsson, son.
1629-1630 Matts Thomasson, troligen måg. G. m. Margareta Simonsdotter, troligen dotter till Simon Mattsson
1632-1634 Matts Simonsson, troligen son till Simon Mattsson, ovan.
1635-1656 Matts Thomasson, ovan. G. m. Margareta Simonsdotter, ovan.
Gammal och bräcklig 1656.
1662-1685 Matts Mattsson, son. G. m. Margeta.
1687-1698 Hedrich Mattsson, son. G. m. Lisa
1701-1702 Herr Joest Collinus, prästman. Hemmanet öde 1702 och indraget till kronan 1705.
1706-1734 Gabriel Jöransson, f. ca 1673. Skatterihet efter Stora Ofreden till 1724. G. 1) m. Maria, 2) m. Anna Carlsdotter, f. ca 1692.
1735-1744 Erich Gabrielsson, son till Gabriel Jöransson och Maria. G. 1) m. Beata, 2) m. Anna Jacobsdotter, f. 1703.
1746 Anna Jacobsdotter, änka
1749-1752 Johan Erichsson, f. 1715. G. m. Anna Jacobsdotter, ovan.
Hemmanet delades 1754 mellan Johan Erichsson och Johan Gabrielsson i två delar på 1/4 mantal var.

1/2 MATTAS 9.1  1754-1800

1754-1772 Johan Erichsson, ovan, d. 10.1772. G. m. Anna Jacobsdotter, ovan, d. 11.1772.
1773-1777 Jacob Erichsson, f. 1743, d. 1786, son till Erich Gabrielsson och Anna Jacobsdotter. G. m. Maria Matsdotter, f. 1746, d. 14.8.1789.
1778-1789 Johan Erichsson, halvbror, f. 1734, son till Erich Gabrielsson och Beata.
1789-1800 Ulrika Jacobsdotter, f. 1774, dotter till Jacob Erichsson. 
G. m. Jonas Johansson, f. 1766, antog senare namnet Rönn. Arvskifte 1789, lagfart på båda 1793.

1/2 MATTAS 9.2  1754-1800

1754-1767 Johan Gabrielsson, f. 1728, d. 1786, son till Gabriel Jöransson och Anna Johansdotter
1768-1800 Henrich Andersson, måg, f. 1746. G. m. Maria Johansdotter, 
f. 1754, dotter till Johan Gabrielsson.
1800 Anna Greta Henriksdotter, f. 1770, dotter. G. m. Nathaniel Wulf, f. 1762, rusthållarson från Klökas. Köp 6.5.1800 i bådas namn.


Lähde: Helsingin pitäjä 1991 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008