Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat  
Erik Söderling:
2 LILLSKÄGGAS 

Ägarlängder 1540-1800
1540-1553 Olof Olofsson, utbysman. Ägde ett något större hemman i grannbyn Skomakarböle.
1556-1567 Jacob Grelsson. Om hans hemman var en utvidning av utbysmannens besittning i Dickursby eller om det uppstod genom delning av Per Olofssons hemman (se 3, Storskäggas) frangår ej av fogderäkenskaperna.
1569-1572 Thomas Jacobsson. Hemmanet öde av pestilentia 1571.
1573-1590 Hendrich Larsson
1592-1598 Hendrich Larssons änka.
1599 Matts Hendersson, troligen son.
1600-1606 1/2: Matts Hendersson. 
1/2: Matts Thomasson.
Båda hemmansdelarna öde 1603-1604. 
1608-1609 Herr Matts, kaplan (1608).
Hemmanet klövs 1610 i två delar på 9 aln var mellan Herr Matts och Herr Sigfred  (se 11, Nybonds). 
Herr Matts del:
1610-1639 Herr Matts del:
Herr Matts, ovan, predikant (1632). 1611 bodde inget bjonelag på hemmanet. Herr Matts odlade även Bertil Sigfredssons hemman (se 4, Skäggas), som 1615 införlivades med Herr Matts hemman, så att alntalet ökade till 15 3/4.
Landbönder: 1629-30 Jören Mattsson, 1635 Clemet Thomasson, 1636-38 Thomas Erichsson, 1639 Nils Jöransson.
1641-1649 Hustru Beata. 
1648-1651 Hemmanet öde.
1654-1674 Anders Simonsson. G. m. Hebla Michelsdotter, som 1655, 1663 och 1668 förestod hemmanet i Anders frånvaro.
1674-1685 Casper Königh, köp. G. m. Anna.
Landbönder: 1677-80 Michel Jacobsson, 1681-82 Michel Brusiusson. De 3/4 aln, som införlivats 1615, underställdes 1685 "Bertil Knutsson" (se 12, Dynnas), varefter återstod 9 aln.
1691-1693 Hustru Anna, änka.
1694-1703 Hans Johansson. G. m. Beata. 
1701-1711 Hemmanet öde.
1722-1739 Anders Mattsson. Upptog hemmanet efter Stora ofreden med skattefrihet till 1730. G. 1) m. Kirstin, 2) m. Lisa. Måste som änka gå från hemmanet på grund av en stor retskatt.
1741-1749 Gustaf Gustafsson, f. 1697 i Hollola, d. 2.1750. G. m. Christina Erichsdotter, f. 1703 i Sysmä, d. 1787.
1750-1762 Gustaf Gustafsson, son, f. ca 1730. G. m. Christina Eliasdotter.
1763-1764 Erich Gustafsson, bror, f. ca 1742. G. m. Anna Jacobsdotter,
f. 1737.
1765 Anna Jacobsdotter, änka.
1766-1796 Elias Johansson, f. 1741. G. m. Anna Jacobsdotter, ovan.
1797-1800 Alexander Erichsson, f. 1760, son till Erich Gustafsson, ovan. G. m. Anna Pettersdotter, f. 1756.


Lähde: Helsingin pitäjä 1991
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008