Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
KLÖKAS 5, ("Anders Knutsson")

Ägarlängder 1540-1800
1540-1565 Peder Jönsson
1566-1594 Povall Persson, son.
1599 Frans´ änka Hustru Agnes.
1600 1/2: Hustru Agnes
1/2 Marcus f. Thomasson
1601 1/2: Knut Fransson, troligen hustru Agnes son. Öde 1603.
1/2: Marcus Thomasson. Öde 1603.  
1604-1606 1/2: Hustru Agnes. Förfallet 1604, brukas av Anders Knutsson 1606.
1/2: Anders Knutsson, möjligen Knut Franssons son. 
Öde 1604.
1608-1634 Anders Knutsson, ovan. Utgammal 1635, d. 1639.
1635-1636 Mårten Hansson. G. m. Brita.
1638-44 var hemmanet öde. 
Återupptogs 1639 med skattefrihet till 1642 och på nytt 1642 med skattefrihet till 1646. 
1646-1650 Herr Hans.
1651-1670 Heinrich Hansson (maj.) G. 1) m. Kirstin Botvedsdotter, 2) 1670 m. Gertrud.
Landbonde 1662-63 Matts Simonsson.
1675-1680 Herr Arfved Henrichsson Backman, kaplan i Helsinge. 
G. m. Kirstin
1682-1702 Hustru Kirstin, änka.
1703-1706 Wirgil Wulfs hustru Kirstin. 
Landbonde 1706 Daniel Jöransson. 
Öde 1706-08.
1708-1712 Axel Andersson. Upptog hemmanet 1708 med skattefrihet till 1715. G. m. Kirstin, troligen identisk med Kirdtin ovan.
1723-1737 Axel Hartman, troligen identisk med Axel Andersson, ovan. 
G. m. Kirstin, d. ca 1727.
1738-1758 Natanael Wulf, styvson, f. ca 1699, möjligen son till Wirgil Wulf, ovan. G. m. Catharina Harcman, f. 1708, d. 1786. Köpt till skattehemman 1739.
1759-1800 Axel Nathanaelsson Wulf, son, f. 1736. G. m. Anna Maria Erichsdotter, f. 1735.


Lähde: Helsingin pitäjä 1991 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008