Släktgårdarna i Dickursby: ägarlängder 1800-1900

Tekstit:
1500-talet
1600-talet
1700-talet

  Vantaa    Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Helsingin pitäjä-vuosikirja 1991, Erik Söderling:

Släktgårdarna i Dickursby 1540-1800 

Ägarlängder 1540-1800

1 Bäckby Smeds ("Markus Larsson"), 1/2 Smeds 1.1, 1/2 Smeds 1.2

2 Lillskäggas ("Herr Matts")

3 Storskäggas ("Olof Hansson"), Storskäggas 3.1och Storskäggas Nystuga 3.2

4 Skäggas ("Bertil Sigfredsson")

5 Klökas ("Anders Knutsson")

6 Hertas ("Markus Eskilsson"), Hertas Långobacka 6.1, Hertas 6.2, Hertas 6.3 

7 Erikas

8 Johans ("Thomas Mårtensson") 

9 Mattas, Mattas 9.1, Mattas 9.2 

10 1/2 "Herr Sigfred"

11 Skäggas Nybonds ("Herr Sigfred")

12 Dynnas ("Bertil Knuttsson"), 1/2 Dynnas 12.1, 1/2 Dynnas 12.2, 1/1 Dynnas 

13 Myras ("Erich Hendersson"), 1/2 Myras 13.1, 1/2 Myras 13.2

14 Staffas ("Simon Mattsson"), 1/2 Staffas 14.1 och 1/2 Staffas 14.2

15 Smedjebacka


Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008