Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling:
ERIKAS 7, ("Michel Tönnesson")

Erikas 7
Ägarlängder 1540-1800


1540-1553 Nils Persson
1556-1574 Anders Nilsson, troligen son.
1575-1603 Erich Clemetsson
1604-1617 Tönne Hindersson
1619-1621 Tönnes (Antonius) änka.
1622-1646 Michel Tönnesson, son. G. m. Margeta Marcusdotter.
1647-1649 Hans Michelsson, bror. G. m. Brita Erichsdotter. 
1646 omnämnd som "sonkona".
1650-1652 Mårten Michelsson, bror. G. m. Margeta Mattsdotter
1653-1654 Matts Staffansson. Var 1651-52 och senare ryttare för hemmanet. G. m. Margeta Hansdotter, dotter till Hans Michelsson.
1655 Brita Erichsdotter, ovan.
1656 Hans Michelsson och Brita Erichsdotter, ovan.
1662-1678 Hendrich Hansson (min), son, död i kungens tjänst. Medan arvingarna var oförmögna och omyndiga upptogs och odlades hemmanet av kapten Hargs folk. G. m. Karin.
1685-1701 Hendrich Handrichsson, son. G. m. Lisa. 1685 inlades under hemmanet 1/2 av hemmanet "Herr Sigfred", 4 1/2 aln (se 11, Nybonds) 
1703-1733 Johan Hendersson, son. Fråndömdes bördsräten till hemmanet 13.12.1732 för sedan 1727 obetalda skatter till indrivaren Cedersparre. G. m. Maria Axelsdotter.
De 1685 inlagda alnen bildade 1730 ett hemman (se 11, Nybonds)
1737-1757 Pehr Cedersparre, överstelöjtnant, lagfart 27.10.1735. G. m. Beata Charlotta Eneskiöld. Landbönder: 1734 Matts Jöransson, 1734-1758 Anders Mårtensson. Skattefrihet till 1742.
1758-1759 Beata Charlotta Cedersparre, ovan, änka.
1759-1765 Anders Mårtensson, ovan, f. 1702, d. 1782. Köp 10.10.1759, lagfart 25.10.1760. G. m. Catharina Johansdotter, f. ca 1705, d. efter 1774.
1766-1777 Anders Andersson, son, f. 1736. G. m. Elisabet Hansdotter, f. 1737. 
1778-1787 Johan Petter Westermark, f. 1745, d. 1787, ordinarie lantmätare, son till rusthållare Nils Westermark på Dynnas. Lagfart 22.2.1782. Ägde efter 1785 också Dynnas (se 12, Dynnas). G. m. Eva Hedvig Lindström, f. 1748.
1788-1800 Eva Hedvig Westermark, f. Lindström, ovan, änka. Landbo 1798-99 Thomas, 1800 Anders.


Lähde: Helsingin pitäjä 1991
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008