Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
12 DYNNAS, ("Bertill Knuttsson"),
1/2 DYNNAS 12.1,
1/2 DYNNAS 12.2 och 
1/1 DYNNAS 12  

12 Dynnas ("Bertil Knuttsson")
Ägarlängder 1540-1722
1540-1553 Michel Michelsson
1556-1587 Tynne Michelsson, son
1588-1598 Thomas Tynnesson, son. Odlade 1593 också ödehemmanet "Markus Larsson". Detta hemmans 6 3/4 aln lägges från och med 1592 till Thomas Tynnessons alntal, som sålunda ökas från 11 1/4 aln. till 18. G. m. Britta
1599-1601 Britta, änka
1604-1060
(1060 p.o. 1600?/ln)
Knut Hindersson
1608-1639 Bertil Knutsson, son. G. m. Gertrudh. Hemmanet öde 1639-41 "Markus Larsson" 6 3/4 aln flyttas från och med 1610 till hemmanet "Herr Matts" (se 2, Lillskäggas).
1643-1669 Jacob Clemetsson, d. efter 1680. Hemmanet upptaget 1639 med skatterfrihet till 1642. G. m. Margeta Michelsdotter.
1670-1703 Samuel Vasilisson, måg, ryttare för hemmanet 1666-69. Korpral 1677. G. m. Brita Jacobsdotter, dotter till Jacob Clemetsson.

1685 inlades under hemmanet 1/2 "Herr Sigfred", 4 1/2 aln (se 10, "Herr Sigfred") och 1695 av "Herr Matts" 6 3/4 aln (se 2, Lillskäggas). Hemmanets alntal ökas härigenom från 11 1/4 till 22 1/2. 
1706-1722 Johan Samuelsson, son. G. m. Anna. Skattefrihet till 1728. 

Hemmanet delades 1722 mellan bröderna Johan och Anders. Johan sålde 29.11.1722 sin del åt rusthållaren Stubbe. Anders försökte vid häradsrätten 1724 klandra detta köp, men utan framgång. (P.E. Gradd. Släkten Waselius och Fastböle, Svenska Folkskolans Vänners kalender 1954, s. 63)

1/2 DYNNAS 12.1
1726-1731 Anders Samuelsson Wasilie, senare Wasilius, bror. Ryttare för hemmanet 1710-12. Senare rusthållare på Gjutars i Fastböle. D. 1742. G. m. Ingeborg.
1728-1730 Ludvig Andersson Waselius, son.

1/2 DYNNAS 12.2 
1726 Anders Andersson, troligen rusthållare Stubbe.
G. m. Margreta.
1728-1730 Margreta, änka. Landbonde 1732 Albrechtsson.

1/1 DYNNAS 12
1735-1739 Gustaf Bergman, fältväbel, 1739 löjtnant. G. m. Maria Juliana Petkull. 
Landbönder: 1733-37 Matts Mattsson, 1737-39 Adam, 1738-39 Johan.
1739-1752 Johan Winter, medhjälpare i predikoämbetet i färsamlingen, köp 29.1.1739, lagfart 17.11.1740. G. m. Helena Elgman.
1754-1785 Nils Westermark, ordinarie lantmätare, f. 1715, d. 4.3.1786. Fru Maria Elisabet Boström, f. 1719. d. 1790.
1785-1787 Johan Petter Westermark, son, f. 1745, d. 1787, ordinarie lantmätare. Köp 14.2.1785. Ägde sedan 1778 även Erikas 7. Fru Eva Hedvig Lindström, f. 1748.
1787-1800 Eva Hedvig Westermarck, f. Lindström, änka. Lagfart 17.9.1788.


Lähde: Helsingin pitäjä 1991 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008