Vantaa Helsingin pitäjä - vuosikirjat
Martti Helminen :

Vantaan eilispäivä Helsingin kaupunginarkistossa

Vuonna 1985 tuli kuluneeksi 40 vuotta Helsingin kaupunginarkiston perustamisesta. Arkiston perustamista oli harkittu jo 1920- ja 1930-luvuilla, jolloin oli todettu Helsingissä olevan tarve järjestettyyn ja keskitettyyn arkistonhoitoon.

Vuonna 1939 voimaan tulleen arkistolain johdosta asetti kaupunginhallitus sota-aikana, vuonna 1942 komitean laatimaan ehdotuksen arkistolain edellyttämistä toimenpiteistä. Komitean esitys joutui ratkaisuvaiheeseen vuoden 1944 lopulla, jolloin seuraavana vuonna toimeenpantavaksi suunniteltu ns. esikaupunki- eli alueliitos joudutti arkistokysymyksen ratkaisua. Helsingin kaupunginarkiston toiminta alkoi helmikuussa 1945.

Suuri alueliitos, joka toteutui 1.1.1946 lukien vauhditti siis kaupunginarkiston perustamista Helsingissä. Liitettävien alueiden asiakirjat oli saatava keskitetysti asianmukaiseen arkistoon. Vuoden 1946 alusta liitettiin Helsinkiin kokonaisuudessaan naapurikunnista: Haagan kauppala, Huopalahden kunta, Kulosaaren huvilakaupunki ("Brändö villastad"), Oulunkylän kunta ja suuria osia maalaiskunnasta, tärkeimpänä osana kunnan hallinnollinen keskusta, Malmi.

Koulujen arkistot

Kokonaisuudessaan siirrettiin Helsingin kaupunginarkistoon edellä lueteltujen lakkautettujen kuntien arkistot. Maalaiskunnan arkistoista siirrettiin ensisijaisesti sellaiset arkistonmuodostajat, jotka jatkoivat toimintaansa Helsingin alueella kunnan rajojen muutosten jälkeen. Ei olisi toiminnan jatkamisen kannalta ollut järkevää jakaa arkistoa maalaiskunnan ja kaupungin kesken. Tällaisia arkistonmuodostajia olivat lähinnä lukuisat kansakoulut. Osa kouluista aloitti toimintansa alueella, joka koulua perustettaessa kuului Helsingin maalaiskuntaan mutta myöhemmin esim. Oulunkylän kuntaan. Seuraavassa luettelo kansakouluista, jotka alueliitoksen myötä jäivät Helsingin alueelle. 

Haagan suomalainen ja ruotsalainen kansakoulu (kk)
Herttoniemi - Laajasalo ruotsalainen kk
Huopalahden kk
Jollaksen ruotsalainen kk
Ala-Malmin kansakoulu
Malmin suomalainen ja ruotsalainen kk
Malmin jatkokoulu
Malmin pohjoinen kk
Metsolan kk
Munkkiniemen ruotsalainen kk
Pakilan kk
Pitäjänmäen kk
Pukinmäen kk
Puistolan kk
Tapanilan suomalainen ja ruotsalainen kk
Välitaipaleen kk


Koulujen lisäksi merkittävä arkiston-muodostaja ja toiminnan jatkaja kaupungin alueella oli Helsingin maalaiskunnan sairaala, jonka arkisto on tallennettuna Helsingissä. Vuodesta 1946 on sairaalan nimenä ollut Malmin sairaala.

Juuret maalaiskunnassa

Helsingin kaupunginarkistossa on näiden toimintaansa jatkaneiden kunnallisten arkistonmuodostajien lisäksi suuri joukko erilaisia arkistoja, jotka sisältävät aineistoa alueilta, jotka ovat ainakin arkistonmuodostajan perustamisvaiheessa kuuluneet Helsingin maalaiskuntaan. Tällaisia arkistoja ovat:

Fallkullan tila Tapanilassa
Fastbölen yhdyskuntayhdistys ry
Haagan huvilayhdyskunta
Kulosaaren huvilakaupunki ja siellä toimineet yhtiöt
Kumpulan kartano 
Ab Malm Kalksandtegelbruk Oy (tiilitehdas Malmilla)
Malmin huoneenvuokrauslautakunta 
Malmin kansanhuoltolautakunta
Malmin kylän tilat: Brusas, Haga, Karls, Pehrs eli Svarfvars, Starens ja Örskis
Malmin lastenkoti
Marjaniemen huvilayhdyskunta
Mellunmäen huoneenvuokralautakunta
Munkkiniemen yhdyskunta
Ab Munksnäs Pensionat
Oulunkylän lastenkoti
Pakilan huvilayhdyskunnan elintarvikelautakunta (1917-1918) ja huoneenvuokralautakunta (1920-1922, 1942-1945)
Pitäjänmäen huoneenvuokralautakunta (1941-1945)
Prästbackan tila Pakilassa
Tolfmans Ab, tila Kaarelassa
Tuomarinkylän kartano (myös Rosenstöm-suvun arkistossa tietoja Tuomarinkylästä) 


Maanhankintayhtiöt

Maanhankintayhtiöitä, joiden tarkoituksena oli palstojen myynti ja vuokraaminen, toimi Helsingin ympäristössä useita tämän vuosisadan alkupuolella. Helsingin kaupunki osti vähitellen nämä yhtiöt maa-alueineen ja näiden liikeyritysten arkistot ovat nykyisin Helsingin kaupunginarkistossa. 
Näitä yhtiöitä olivat: 

Botby Gods Ab Puotilassa
Boxbacka Ab Malmin ja Pukinmäen alueella
Hertonäs Gods Ab Herttoniemessä
Ab Parkstad Vanda-Puistokylä Oy lähinnä Malmin ja Tapanilan alueella
Ab M. G. Stenius Oy (yhtiö toimi lähes kaikkialla Helsingin ympäristössä vuodesta 1895 alkaen)


Kartat

Varsinaisten arkistokokonaisuuksien lisäksi on Helsingin kaupunginarkistossa laaja karttakokoelma, joka on järjestetty kaupunginosittain niillä alueilla, jotka kuuluivat Helsinkiin ennen vuotta 1946. Liitoksen myötä tulleiden alueiden kartat on järjestetty vanhan historiallisen kyläjaon pohjalta, esimerkiksi Munkkiniemen kylä, Tapanilan kylä jne. 


Web-toteutus: Liisa Nordman, 2008