Nummelan kylähistoria

Päivitetty 16.1.2015

Nummelan Keskipiste


Hajaannus  myöhemmin Uusi Aura tai Funkis-Aura lisätty kuva 23.9.2013


Alkuperäinen Eroittaja
, nyt Vihtkarin liiketalo 
lisätty kuva 23.9.2013

Vihdinseudun Osuusliike,entinen kelloseppä Bergmanin talo 

Vihdin Sähkö Oy:n omistuksessa olleet tontit ym.:

Flinkmanin, myöhemmin kauppias Kukon talo 

Vihdin Maanviljelijäin Kauppa Oy:n talo, myöhemmin Vanha Aura lisätty kuvia 23.9.2013

Ratavartijan mökki lisätty tekstiä 25.3.2013

Rautatien ylikäytävä ja silta  

Kioski

Taksiasema

Huoltoasema lisätty kuva 16.5.2014