MaTaPuPu

 

  Siltamäki-Suutarila    Historia

MALMIN 
KAUPALLINEN KESKIKOULU

Vuoteen 1945 asti Suutarilan lapset kävivät oppikoulua joko Helsingissä tai Oulunkylässä. Oppikoulumatkat lyhenivät merkittävästi kun Malmille saatiin oppikoulu vuonna 1945 Malmin kaupallisen keskikoulun aloitettua toimintansa. Koulua kutsuttiin myös Tehtaitten kouluksi perustajiensa mukaan. Alueen tehtaat tarvitsivat kaupallisesti osaavaa henkilökuntaa ja tähän tarpeeseen perustettiin Malmin kaupallinen keskikoulu.
Ensimmäiseltä vuodelta en löytänyt toimintakertomusta, mutta 3. työvuoden toimintakertomuksessa koulun johtaja Reino Köyste kertoo seuraavaa: 

Katsaus lukukaudelta 1947-1948
Malmin kaupallinen keskikoulu päättää nyt 3. työvuotensa. Toiminnassa ovat olleet luokat I-IV. Uusi koulurakennus, jonka Malmin Sähkölaitos Oy rakennutti koulua varten kesällä 1947, on suonut koulutyölle huomattavasti edullisemmat olosuhteet kuin aikaisemmin. Rakennushankkeen ripeästä toteutumisesta saadaan kiittää Tehtaitten Koulu Oy:n hallituksen tarmokasta toimintaa. Oli vain vahinko, ettei suunnitelmaan voitu sisällyttää oppisaleja V. luokkaa ja luonnonopin opetusta varten. Tilan ahtauden uhka on sen vuoksi lähivuosina edessä. 
Uuteen rakennukseen ovat kalustolahjoituksia tehneet Suomen Maanviljelyskonetehdas Oy, K. A. Weiste Oy sekä Malmin Sähkölaitos Oy. Koulu lausuu lahjoittajille mitä parhaimmat kiitoksensa. entinen koulurakennus on ollut jatkuvasti käytössä voimistelun ja kotitalouden opetuksessa samoin kuin myös aamuhartaudet ja koulujuhlat on suoritettu sen suojissa. Kirjoituskoneiden puutteen vuoksi on konekirjoituksen opetus tapahtunut Helsingin Konekirjoituskoulussa.
Oppilaiden terveydentila on ollut hyvä. Mitään pahempia sairauksia ei ole sattunut  eikä myöskään koululääkärin suorittama, kaikki oppilaat käsittänyt tarkastus tuonut ilmi mainittavaa. Tarkastuksen yhteydessä suoritettiin röntgen-kuvaus.
Teinikunnan toiminnan alkaminen jää seuraavaan lukuvuoteen, jolloin koulu toimii täysiluokkaisena. Kerhoista on kemian kerho ensimmäisenä koonnut alaan innostuneet yhteisiin harrastustiloihin. Voimistelun ja urheilun harrastus on varsinkin poikien keskuudessa ollut erittäin vilkasta ja voimistelukalukaluston täydentyminen lukuvuoden aikana on ollut omiaan sitä lisäämään. Koulun luokkien välisen hiihtomestaruuden voitti III luokka, poikien voimistelumestaruuden II luokka.  – Helsingin oppikoulujen välisessä tyttöjen massahiihdossa koulumme saavutti 5. sijan. 

Tarkastus
Syyskuun 30. p:nä ja lokakuun 1. p:nä suoritti kouluneuvos fil.-tohtori Niilo Kallio koulussa yleistarkastuksen, jonka jälkeen valtioneuvosto anomuksesta myönsi koululle ensimmäistä kertaa valtionavun. 

Vanhempainneuvoston jäsenet:
Opettaja A. Sarala, puheenjohtaja
Rouva Tyyne Vehviläinen
Rouva Hilma Levänen
Pankinjohtaja V. L. Fagerström
Liikkeenjohtaja E. Ilola

Johtokunnan jäsenet:
Toimitusjohtaja K. A. Weiste, puheenjohtaja
Konttoripäällikkö L. Hyyppärä, sihteeri
Toimitusjohtaja S. Grahn
Dipl.insinööri V. Oksanen
Kamreeri V. Schildt
Koulun johtaja R. Köyste

Koulun lääkäri: Tohtori T. Suvanto

Opettajisto:
Ilmonen, Unikko, voim.opett., tyttöjen voimistelua luokilla I-IV. Laulua luokilla I-III.
Kaitaranta, Aimo, kansak.opett., poikien käsitöitä luokilla I-IV.
Korpinen, Fanni, fil.maist. tyttöjen valvoja, maantiedettä luokilla I-III sekä kirjanpitoa IV luokalla. Osittain virkavapaa koko lukuvuoden sijaisena: Peltonen Esteri, fil.maist., matematiikkaa ja kemiaa IV luokalla sekä geometriaa III luokalla.
Myllymäki, Marjatta, piirust.opett., piirustusta luokilla I-IV, kaunokirjoitusta luokilla I-II sekä laulua luokilla III-IV.
Paaer, Annikki, fil.maist., suomea kaikilla luokilla I-IV ja englantia luokilla II-IV.
Pesonen, Rolf, pastori, uskontoa luokilla I-IV sekä historiaa luokilla II-IV.
Ristaniemi, Hanna, talousopett., tyttöjen kotitaloutta IV luokalla.
Telamaa, Kullervo, valtiotiet.yo, poikien voimistelua luokilla I-IV.
Vikberg, Satu, filol.yo, ruotsia luokilla I-IV.
Valta, Akseli, pikakirjoittaja, pikakirjoitusta IV luokalla. 

Tehtaitten Koulu Oy:n rahastonhoitaja: Immonen, Antti, pankinjohtaja

Koulun vahtimestari: Kitunen, Saimi.

Ennen tämän lukuvuoden alkamista erosivat toimestaan koulun palveluksessa seuraavat koulun opettajat: matematiikan opettaja, fil.maist. Tauno Kajatsalo sekä laulun opettaja, johtajaopettaja Jalo Parkkola, jotka molemmat olivat olleet toimessaan koulun perustamisesta vuodesta 1945 alkaen. Lausumme heille koulun puolesta parhaat kiitokset heidän koulun hyväksi suorittamastaan arvokkaasta työstä.

Lukusuunnitelma on Kouluhallituksen vahvistaman elokuun 30. p:nä 1945. 
Sen mukaan opiskellaan seuraavia aineita:
Uskonto ja elämänoppi
Suomi
Ruotsi
Vieras kieli
Historia
Maantiede ja luonnonhistoria
Matematiikka
Fysiikka ja kemia
Kaunokirjoitus ja piirustus
Voimistelu ja terveysoppi
Laulu
Kirjanpito
Konekirjoitus
Kauppaoppi ja konttorityö
Käsityöt ja kotitalousoppi
Pikakirjoitus (vapaaehtoinen)

Päivittäinen työaika
Päivittäinen työaika on yhtämittainen klo 9-14.10. Kello 11 aikana on puolen tunnin ruokailuväliaika, jolloin huomattava osa oppilaista on nauttinut koulussa tarjotun keiton.
eräitä tunteja on ollut ennen ja jälkeen varsinaisen työajan. Työpäivien lukumäärä syyslukukaudella oli 83 ja kevätlukukaudella 101. Virkamieslakon aikana koulutyö keskeytyi kolmeksi päiväksi.

Kirjasto, opetusvälineet ja kokoelmat
Koululla ei ole vielä oppilaskirjastoa. Opettajien käsikirjastossa on toistaiseksi vain muutama nide. Toimitusjohtaja K. A. Weiste on lahjoittanut koululle 2 teosta.
Opetustyö kärsii vielä suuresti opetusvälineiden puutteen johdosta. Kuitenkin on mahdollisuuksien mukaan hankittu erikoisesti kemian opetuksen perusvälineitä, historian ja uskonnon opetuksessa käytettäviä kuvatauluja ja karttoja.
Voimistelukalusto, jonka pääasiassa omistaa Malmin Sähkölaitos Oy, on lukuvuoden aikana onnistuttu täydentämään tyydyttäväksi.
Kokoelmiin on pikakirjoittaja A. Valta lahjoittanut muutamia harvinaisia kasveja.

Stipendirahastot
Koulun stipendirahastojen suuruus on yhteensä 85.328 mk.

Päästö oppilaitoksesta
Koulu ei vielä ja keskikoulun päästötodistuksia.

Tiedot oppilaiden uskonnosta helmikuun 1 p:nä:
Ev. –luterilaisia 108 oppilasta
Kreikk.kat. -
Siviilirekist.  9 oppilasta

Tiedot oppilaiden äidinkielestä helmikuun 1 p:nä:
äidinkielenä suomi 115 oppilasta
äidinkielenä ruotsi     2 oppilasta
äidinkielenä muu  -

Tilastoa:
Kevätlukukauden lopussa 31.5.1947 oli oppilaiden lukumäärä 91
Kevätlukukauden päättyessä 31.5.1948 oli oppilaiden lukumäärä 117

Tietoja kouluun pyrkiville
Koulu jatkaa ensi syksynä toimintaansa 5-luokkaisena. Toukokuun 17 päivänä 1947 annetussa asetuksessa määrätään pääsytutkinnon vaatimuksista seuraavaa:
Kansakoulun neljännen luokan oppimääriin perustuvien oppikoulujen alimpaan luokkaan pääsemistä varten vaaditaan:
Uskonnossa: Vanhan ja uuden Testamentin raamatunhistoria niin laajalti kuin sitä on kansakoulussa luettu.
oppilaitoksen opetuskielessä: Selvä sisäluku sekä taito luetun kertomiseen omin sanoin. Sanaluokat ja lauseen pääosat. Välttävä oikein- ja kaunokirjoitustaito.
Laskennossa: Neljä laskutapaa kokonaisilla luvuilla lukualueen pysyessä kohtuullisena, ei kuitenkaan jakolaskua kaksinumeroista suuremmalla jakajalla. Metrijärjestelmä pinnan ja tilavuudenmittoja lukuun ottamatta. Alkutoimitukset kokonaisilla laatuluvuilla. 
Tähän oppimäärään kuuluvien jokapäiväisen elämän alalta otettujen tehtävien ratkaiseminen päässä ja kirjallisesti
Maantiedossa: Isänmaan maantieto niin laajalti kuin sitä kansakoulussa luetaan.
Lukukausimaksu on kuluvana lukuvuonna ollut 3.000 mk; sisaralennus ensimmäiseltä 1.500 mk ja toiselta 2.500 mk, neljäs ja seuraavat ovat maksuttomat. Kirjoittautumismaksu on 500 mk.
Ehtolaisia kuulustellaan elokuun 31. p:nä klo 9 sekä heinä- ja elokuun 1 p:nä klo 9. Heinä- ja elokuun tilaisuuksiin saa vain jompaankumpaan osallistua.
Uusi lukuvuosi alkaa syyskuun 1 p:nä klo 9.

Malmilla, toukokuun 31 p:nä 1948
Reino Köyste 

Toimintakertomuksesta lukukaudelta 1964-1965

Malmin kaupallisen keskikoulun viimeisenä toimintavuonna 1965 opastettiin kouluun pyrkijöitä:
Ensimmäiselle luokalle pyrkivältä vaaditaan, että hän on suorittanut kansakoulun tai sitä vastaavan koulun neljän alimman luokan oppimäärän.
Pyrkijän ilmoittaa hänen huoltajansa koulun rehtorille, jolloin pyrkijän virkatodistus (papinkirja tai siviilirekisterinote), kansakoulunopettajan lausunto sekä joko alkuperäinen kansakoulun todistus tai virallisesti todistettu jäljennös on jätettävä.
Pääsytutkinnossa, joka pidetään kesäkuun 1. ja 2. päivinä sekä elokuun 30. ja 31. päivinä, on pyrkijän suoritettava tutkinto suomen kielessä ja laskennossa. Tutkinnon tietovaatimukset vastaavat kansakoulun neljän alimman luokan oppimääriä.
Muulle luokalle pyrkijältä vaaditaan oppikoulun edellisen luokan oppimäärä.

Lukukausi maksu on 170 mk. sisaralennuksen saa jokainen, jolla on sisar tai veli samassa tai muussa yksityisoppikoulussa.
Kirjoittautumismaksu on 5 mk.
Varattomille myönnetään anomuksesta helpotusta lukukausimaksun suorituksesta ja annetaan rajoitetusti koulun puolesta oppikirjat käyttöön.
Malmilla toukokuun 31. päivänä 1965
Jouko Koskimaa
 

Malmin kaupallisen keskikoulun opettajia vuonna 1961.
Vasemmalta: Olavi Tasi, poikien voimistelu, Annikki Paaer, vararehtori, englanti, Maija Hatakka, uskonto, Inkeri Pajarinen, historia, Pirjo Godenhjelm-Immonen, ruotsi ja englanti, Kettunen (?), Jouko Koskimaa, äidinkieli, Raili Liljeström, kuvaamataito, mainospiirustus ja kirjoitus, Juhani Laamanen, luonnonhistoria ja maantieto, Reijo Ruha, kirjanpito, kauppaoppi ja konttorityöt, Annikki Pursiainen, matematiikka, Heidi Miettinen, käsityönopettaja (viransijainen) ja rehtori Harald Erävuori
Kuvasta puuttuvat: Pirkko Jyvälahti, ruotsi, Unikko Ilmanen, tyttöjen voimistelu, Eila Kivinen, kuvaamataito ja kirjoitus, Kirsti Aalto, äidinkieli, Jouko Aalto, ammattipiirustus, John Andersson, ammattipiirustus, Arvo Hatakka, uskonto, Lahja Hilska, kotitalous, Riitta Karjalainen, musiikinopettaja, Kirsti Laipio, pikakirjoitus, Leena-Maija Loikala, käsityö, Ilpo Rahtu, matematiikka, fysiikka ja ammatinvalintaoppi, Liisa Salo, konekirjoitus, Eila Svala, luonnonhistoria ja maantieto, Aarno Planting, veisto ja metallityöt, sekä A. Karpov, joka opetti uskontoa kreikkalaiskatolisille. 

Malmin Yhteiskoulu
Vuonna 1965 koulun nimeksi tuli Malmin yhteiskoulu. Koulun nimi on vuosien saatossa muuttunut Malmin lukioksi ja nykyisin samoissa samoissa tiloissa toimii myös Hietakummun ala-aste.


Lähteet:
Malmin kaupallinen keskikoulu, 1947-1948, Kirjapaino Osakeyhtiö Versa, Helsinki, 1948
Malmin kaupallinen keskikoulu, XVII toimintakertomus, 1961-1962

Koonti ja web-toteutus: Liisa Nordman, 2001