MaTaPuPu

KASO OY

Aikajana:
Kaso Konsernin vaiheet
 

Valokuvia:
Avainhenkilöt ja henkilöstöä

Tehdas ja työ

  Siltamäki-Suutarila 

KASO KONSERNIN VAIHEET
 

1944
Alfred Bachmann ja Theo Gellin perustavat kassakaappi Oy:n. Toiminta alkaa sodassa vaurioituneiden kassakaappien korjaustoiminnalla osoitteessa Sepänkatu 17, Helsinki 

1945
Paavo Parviainen astuu yhtiön palvelukseen.

1954
Alfred Bachmann lunastaa Gellinin osuuden yhtiöstä.
Ensimmäiset pankkiturvatuotteiden toimitukset aloitetaan.
Toimintaa laajennetaan Sörnäisten rantatie 27:ään Helsingissä, jossa ryhdytään kokoonpanemaan kassakaappeja. Osavalmistus edelleen Sepänkadulla.

1961
Heikki Bachmann nimitetään yhtiön toimitusjohtajaksi, ja perustetaan Kasola uusien toimitilojen rakentamiseksi Helsingin Suutarilaan.

1962
Toukokuun 6. päivänä aloitetaan toiminta uusissa ajanmukaisissa tiloissa Suutarilassa. Tilat käsittävät tehdashallin 1.500 m2 ja konttori- ja sosiaalitilaa 500 m2.

1963
Kassakaappien ensimmäiset vientitoimitukset aloitetaan Tanskaan, Englantiin ja Norjaan. Vaatekaappien valmistus aloitetaan.

1964 
Valmistusmenetelmissä siirrytään töiden osasuoritukseen ja vaiheistukseen. Valmistusohjelmaan sisältyvät tällöin kassakaappien lisäksi myös pankkiholvinovet, säilytyslokerokaapit, yösäilöt, säästölippaat, arkistohyllystöt, sosiaalitilojen pukukaapit, väestönsuojaovet ja palo-ovet.

1967
Kehitetään toisena eurooppalaisena valmistajana ATK-välineiden säilytykseen Data Safe-kaapit. Kaapit läpäisevät kahden tunnin paloluokituksen Valtion teknillisessä tutkimuslaitoksessa tehdyssä testissä.
Perustetaan ensimmäinen oma myyntikonttori Saksan Liittotasavaltaan.

1969
Kassakaappien ja Data Safe-kaappien toimitukset laajenevat myös Euroopan ulkopuolelle. Heikki Bachmann merkitsee Kason osake-enemmistön.

1971
Tuotantotilat ja tuotantokapasiteetti kaksinkertaistetaan Suutarilassa. Kaikkiaan on käytössä yli 4.000 m2 tehdastilaa. Henkilöstöä on yli 100 henkeä.

1972
Yhtiön perustaja Alfred Bachmann kuolee 80-vuotiaana.
Kehitetään uudentyyppiset palolta suojaavat arkistokaapit erityisesti vientimarkkinoita varten. Kaapit antavat palosuojan niin paperille kuin mikrofilmeillekin.
Martti Bachmann siirtyy eläkkeelle.

1973
Kassakaappi Oy:n nimi muutetaan Kaso Oy:ksi tavaramerkin mukaisesti, joka on rekisteröity lukuisissa eri maissa.

1974
Tehdastiloja Suutarilassa laajennetaan 2.500 m2 ja konttoritilaa samaan yhteyteen 250 m2. Liikevaihto ylittää 50 milj. nykymarkkaa.
Tuotannon ohjausjärjestelmää muutetaan, ja muodostetaan ensimmäiset tuotantosolut.

1975
Paavo Parviainen siirtyy eläkkeelle

1976
Tuotevalikoimaa täydennetään hankkimalla edustukset eri valmistajien rahankäsittelykoneisiin.

1977
Ensimmäiset yhteispohjoismaisen SFS-standardin mukaiset kassakaappien murtotestit suoritetaan. Kassakaappien rakenteet uusitaan vastaamaan uusia palo- ja murtotestivaatimuksia.

1978
Kaso Oy ostaa maan vanhimman, lähes 100-vuotiaan kassakaappitehtaan, Kaipio Oy:n osakekannan. Tampereella toimiva Kaipio Oy:n tuotantomenetelmät ja tuotteet nykyaikaistetaan ja rationalisoidaan.

1979
Holvinovien ensimmäiset SFS-standardin mukaiset murtotestit suoritetaan.
Pankkiautomaattikassakaappien valmistus aloitetaan.
Osakepääoma nostetaan 1.000.000 markkaan.

1980
Kaso Oy ostaa Pisari Oy:n osakekannan kassakaappien valmistuskapasiteettin lisäämiseksi ja valimon perustamiseksi.
Singaporeen toimitetaan ensimmäinen elementtiholvi. Tämän jälkeen holveja on toimitettu kotimaan lisäksi mm. USA:n ja Iso-Britannian markkinoille.

1981 
Solmitaan lisenssisopimus ALPHA Industries:n kanssa kassakaappien valmistamiseksi lisenssillä Sri Lankassa.
Investoidaan oma kassakaappipanssarivalimo Pietarsaareen. Valimossa käytetään uusinta keramiikka-/alumiinipanssarointitekniikkaa.
Numeerisesti ohjatut levynkäsittelykoneet otetaan käyttöön tuotannossa.

1982 
Tuodaan markkinoille uudet toisen  sukupolven Data Safe-kaapit, jotka testautetaan VTT:n lisäksi saksalaisen VDMA S60DIS-luokituksen mukaan.
Underwriters´ Laboratories, Chicago, USA, suorittaa UL-testit raskaille kassakaapeille ja holvinoville.
Konsernin liikevaihto ylittää 100 milj. markkaa.
Kaipio Oy:n Kalkun tuotanto- ja konttoritiloja laajennetaan.
Perustetaan myyntiyhtiö Kaso America Inc., Miami, Florida, Yhdysvaltoihin uusien panssarikassakaappien markkinointiin.
Ensimmäinen ATK-järjestelmä otetaan tilaustenkäsittelyyn ja laskutukseen.

1983
Ostetaan Kuopiosta holvinovia valmistava Tesa-Tuote Oy.

1984   
Suutarilan tehdastiloja laajennetaan 2.300 m2 ja konttoritiloja 250 m2 sekä uusitaan henkilöstön ruokailutilat. Tehdastiloja on tällöin käytössä jo yli 10.000 m2.
Suutarilan tehtaalle rakennetaan väestönsuoja.
ATK-järjestelmät uusitaan ja laajennetaan käsittämään myös tuotannonohjausjärjestelmät. Samalla hankitaan ensimmäiset mikrotietokoneet budjentointiin ja raportointiin.
Yösäilö M84 murtotestataan ja hyväksytään ensimmäisenä yhteispohjoismaisen standardin mukaan.

1985  
Hankitaan AutoCAD-ohjelmisto ja –laitteet suunnittelun apuvälineeksi.
Rakennetaan oma palo- ja murtotestilaboratorio, jossa voidaan simuloida eri maiden testivaatimusten mukaisia palo- ja murtotestejä.
Jordanian kuningas Husseinin palatsiin toimitetaan holvinovet.
Jari Bachmann nimitetään konsernin talousjohtajaksi.

1986
Fuusioidaan vuonna 1983 hankittu kuopiolainen holvinovia valmistava Tesa-Tuote Oy Kasola Oy:hyn.
Kolmannen polven DS-kaapit testautetaan VDMA S120DIS-luokkaan Saksan Liittotasavallassa.

1987
 Kasola Oy listautuu Helsingin Arvopaperipörsiin OTC-listalle.

1988 
Hankitaan Fab-Tech Industriea Inc. USA:ssa kassakaappivalmistuksen aloittamiseksi. Ostetaan Oy MK-Tuote Ab:n liiketoiminta (säästölipas- ja muovisaumaustuotanto) ja teollisuustilat perustetulle MK-Tresmer Oy:lle.

1989  
Kaso Oy:n konttorirakennuksen laajennus valmistuu Suutarilassa.
Erkki Männikkö nimitetään Kaso Oy:n varatoimitusjohtajaksi.
Kaipio Oy:lle hankitaan 6.600 m2:n uudet toimitilat Tampereen Lakalaivasta.

1990 
Henkilöstön  määrä ylittää 500 henkeä.

1991
 Kaipio Oy täyttää 100 vuotta.
Talouslaman myötä toimintaa supistetaan voimakkaasti.
Heikki Bacmannille myönnetään kauppaneuvoksen arvo.
Erkki Männikkö nimitetään Kaso Oy:n toimitusjohtajaksi.

1993
Eurotestatut kassakaapit. Myydään kassakaappien valmistuslisenssi Saudi-Arabiaan.

1994 
Kaso Oy 50 vuotta 15.11.1994. Liiketulos tyydyttävän positiivinen ja toiminta vahvassa kasvussa.


2000 -     Kaso Oy tänään

Paluu alkuun