MaTaPuPu

Malmi

Dokumentit

 
Julkaistu aiemmin kirjassa Helsingin kadunnimet. Helsinki 1981.
 

38. KAUPUNGINOSA MALMI – MALM

Malmi kuuluu Helsingin pitäjän suurimpiin ja vanhimpiin kyliin, ja sen historiallisiin muistoihin sisältyy mm. vanha kirkonpaikka ja suuri sotilasleiri. Kylän maat jakaantuivat jo 1500-luvulla usean talonpoikaistalon kesken. Isossajaossa 1770-luvulla kylä jaettiin 8 maakirjataloon, jotka myöhemmin joutuivat pirstotuiksi moniin pieniin tiloihin.

Sen jälkeen kun rautatie valmistui ja ensin Malmin pysäkki sekä vuonna 1873 Malmin asema oli perustettu kylän alueelle radan ja Helsingistä pohjoiseen johtavan valtamaantien risteyskohtaan, alkoi tämän aseman ympäristöön 1800-luvun lopulla syntyä pientä esikaupunkiasutusta. Tämä asutus lisääntyi vähitellen palstoituksen kautta, ensin hitaasti 1900-luvun alkuvuosiin saakka ja sitten nopeasti 1910-luvulla. Tällöin perustettiin mm. Malminkylän keskiosaan Malmin Sunnuntaipalstat -niminen Malmin muusta asutuksesta erillinen asutusryhmä. Sen alueellinen laajeneminen Malmin aseman lähimmδssä ympδristössä estyi Helsingin kaupungin vv. 1917 – 1919 suorittamien suurten maanostojen kautta, mutta asukasmäärδn kasvu jatkui senkin jälkeen, kun asuntotonttien lohkominen Malmin kylässä jatkui edelleen 1920- ja 1930-luvuilla ja asutus sen kautta taajeni.

Taajaväkiseksi yhdyskunnaksi Malminkylä julistettiin vuonna 1908 ja se yhdistettiin vuonna 1915 Tapaninkylän yhdyskunnan kanssa Malmi-Tapanilan yhdyskunnaksi. Yhdyskunnalle kehittyi varhaisessa vaiheessa oma tieverkosto ja eri teillä oli jo 1930-luvulla omat nimensä paikallista osoitetarvetta varten.

Alueliitoksessa vuonna1946 Malminkylä liitettiin Helsinkiin ja siitä tuli erillinen kaupunginosa, johon asemakaavoja on vahvistettu alueittain vuodesta 1960 alkaen. Asemakaavojen yhteydessä on Malmin kaupunginosaan vahvistettu myös uusi kadunnimistö, johon entisestä paikannimistöstä on sisällytetty käyttökelpoiset nimet.
 

Nimet

Paikkakunnan nimi esiintyy asiakirjoissa 1500-luvulla muodoissa Malm ja Malm(s)by. Suomenkieliset vastineet Malmi ja Malminkylä tulivat käyttöön 1800-luvun lopulla. Nimen alkuperästä lähemmin sivulla 22.

Kaupunginosan nimeksi Malmi — Malm vahvistettiin vuonna 1959 ja samalla se jaettiin osa-alueihin Ylä-Malmi — Övre Malm, Ala-Malmi — Nedre Malm, Malmin lentokenttä — Malms flygfält, Kivikko — Stensböle ja Pihlajamäki - Rönnbacka. Uudeksi osa-alueeksi erotettiin Pihlajamäestä vuonna 1969 Pihlajisto — Rönninge.

Ala-Malmi — Nedre Malm, 1959 osa-alueen nimeksi. Alue sijaitsee rautatien kaakkoispuolella.

Ampujantie — Skyttevägen, 1964, jo ennen 1946 toisessa paikassa olleen, läheiseen ampumarataan viitanneen nimen mukaan. Käyttöön jo 1952. Aiempi nimi Pellavamäentie — Linkullavägen (ennen 1946).

Anianpellontie — Anianpeltovägen, 1953, ryhmänimi (markkinamuistoja). Anianpelto Asikkalassa ollut helsinkiläisten vanhoja markkinapaikkoja. Aiempi nimi Rauhantie — Fredsvägen (ennen 1946).

Askarkuja — Askarslättsgränden, 1953. Katu on Askartien poikkikuja. Aiempi nimi IV Kirkkokuja — IV Kyrkogränd (ennen 1946).

Askartie — Askarslättsvägen, 1953, vanhasta paikannimesta Askarslätt. Suomenkielinen nimi Iyhennetyssä asussa. Aiempi nimi Kirkkotie — Kyrkovägen (ennen 1946).

Auertie — Solröksvägen, 1964, ryhmänimi (meteorologisia nimiä). Aiempi nimi Sunnuntaipalstatie — Söndagsparcellvägen (ennen 1946).

Elovalkeantie — Kornblixtvägen, 1964, ryhmänimi (meteorologisia nimiä). Aiempi nimi Tuomelantie — Tuomelavägen (ennen 1946).

Graniittitie — Granitvägen, 1960, ryhmänimi (kivilajit).

Harkkoraudantie — Tackjärnsvägen, 1964 ryhmänimi (vanha rautateollisuus).

Heinäpellontie — Hejnåkersvägen, 1953, vanhasta paikannimesta Hejnåker. Aiempi nimi Kylätie — Byvägen (ennen 1946).

Hietakummuntie — Sandkullavägen, 1964, maaston mukaan. Aiemmat nimet Laurintie — Laurivägen ja Kumputie — Kullvägen (ennen 1946). Käyttöön jo 1952.

Hyttitie — Hyttvägen, 1964, ryhmänimi (vanha rautateollisuus). Hytti = raudan sulatuslaitos. Aiempi nimi Ainolantie — Ainolavägen (ennen 1946).

Johtokivenkuja — Ledstensgränden, 1965. Katu on Johtokiventien poikkikuja. Aiempi nimi osalla kadusta Vierinkiventie — Rullstensvägen 1952 ja sitä ennen Pihlajamäentie — Rönnbackavägen.

Johtokiventie — Ledstensvägen, 1965 ryhmänimi (kivien aihepiiri). Johtokivi liittyy rajan merkintään.

Kankiraudantie — Stångjärnsvägen, 1964, ryhmänimi (vanha rautateollisuus).

Karviaiskuja — Stickelgränden, 1964. Katu on Karviaistien poikkikuja. Aiempi nimi Laituritie — Plattformvägen (ennen 1946) ja Yrjöläntie -Örjansvägen 1952.

Karviaismäki — Stickelbacken, 1964, vanhasta jo 1700-luvulta tunnetusta paikannimestä Stickelbacka. Aiemmat nimet Purotie — Bäckvägen ja Latvatie — Toppvägen (ennen 1946). Käyttöön jo 1952.

Karviaistie — Stickelvägen, 1964, liittyy läheiseen kadunnimeen Karviaismäki - Stickelbacken. Aiempi nimi Opistotie — Akademivägen (ennen 1946).

Kauppatie — Handelsvägen, 1953 ryhmänimi (markkinamuistoja).

Kellaritie — Källarvägen, 1964 entisen jo ennen 1946 käytetyn nimen mukaan. Vahvistettu väliaikaiseen käyttöön jo 1952.

Ketokiventie — Fältstensvägen, 1965, ryhmänimi (kivien aihepiiri). Ketokivi = tien rakennuksessa käytetty kivi, mukulakivi. Aiemmin Brusastie — Brusasvägen (ennen 1946), joka vanhasta talonpoikaistalon nimestä Brusas.

Kiillekuja — Glimmergränden, 1960. Katu on Kiilletien poikkikuja.

Kiilletie — Glimmervägen, 1960 ryhmänimi (kivilajit).

Kinttupolku — Gångstigen, 1960, jalankulkijoille varattu katu.

Kirkonkyläntie — Kyrkobyvägen, 1953. Katu johtaa Helsingin pitäjän kirkolle. Aiempi nimi Hämeentie — Tavastvägen (ennen 1946).

Kivikko — Stensböle, 1959 osa-alueen nimeksi, alueella sijainneen rälssitilan nimestä Stensböle, joka asiakirjoissa jo 1702.

Kivipyykintie — Stenrörsvägen, 1965, ryhmänimi (kivien aihepiiri). Kivipyykki = rajan merkki.

Koillinen moottoritie — Nordöstra motorvägen, 1969 ehdotettuna, tien suunnan ja luonteen mukaan. Tiestä käytetty myös nimeä Lahdentie — Lahtisvägen.

Kolmenmäentie — Trebackarsvägen, 1953. Katso 37. kaupunginosa. Aiempi nimi osalla katua Malmintie — Malmvägen (ennen 1946).

Kotikallio — Hemberget, 1953. Nimi mukailtu ennen 1946 annetusta nimestä III Kotikuja — III Hemgränd.

Kotikuja — Hemgränden, 1953, entisen ennen 1946 annetun nimen III Kotikuja — III Hemgränd mukaan.

Kotikumpu — Hemkullen, 1953. Nimi mukailtu entisestä ennen 1946 annetusta nimestä II Kotikuja — II Hemgränd.

Kotinummentie — Hemmalmsvägen, 1964, vanhasta paikannimestä Hemmalmen.

Kotitie — Hemvägen, 1953, entisten ennen 1946 annettujen nimien Pieni Kotitie — Lilla Hemvägen ja Kotitie — Hemvägen mukaan.

Kunnantie — Kommunalvägen, 1953, entisen ennen 1946 annetun nimen mukaan.

Kylänraitti — Bytåget, 1953, muistoksi entisestä kylätiestä. Aiempi nimi Oksatie — Kvistvägen (ennen 1946). Kylän raitti = kylän päätien vanha nimitys, bytåg = kylätien murteellinen ruotsinkielinen nimitys.

Kylärinne — Bybrinken, 1953. Nimi käytössä jo ennen 1946.

Lahdentie — Lahtisvägen, 1969 käytössä ollut epävirallinen nimi uudelle Lahden suuntaan vievälle moottoritielle. Ks. Koillinen moottoritie.

Laiduntie — Betesvägen, 1953 sepitetty nimi. Aiempi nimi Sepäntie — Smedsvägen (ennen 1946).

Lallinkuja — Lalligränden 1964. Katu on Lallintien poikkikuja. Käyttöön jo 1952.

Lallintie — Lallivägen, 1964 entisen nimen (ennen 1946) mukaan. Käyttöön jo 1952.

Latokartanonkuja — Ladugårdsgränden, 1967. Katu liittyy Latokartanontiehen.

Latokartanontie — Ladugårdsvägen, 1964. Nimi jo 1957 käyttöön 36. kaupunginosassa, mistä tie alkaa.

Lepokiventie — Vilstensvägen, 1965 ryhmänimi (kivien aihepiiri). Lepokivi = tien varrella oleva istumiseen sopiva kivi.

Lillinkuja — Lillysgränden, 1953 sepitetty nimi. Aiempi nimi II Kirkkokuja — II Kyrkogränden (ennen 1946).

Liusketie — Skiffervägen, 1960 ryhmänimi (kivilajit) .

Luuvakuja — Loggränden, 1964. Nimi liittyy läheisiin maalaisaiheisiin nimiin. Aiempi nimi Kappelitie — Kapellvägen (ennen 1946). Luuva = riihen yhteydessä oleva erityinen puimahuone. Käyttöön jo 1952 muodossa Luuvatie — Logvägen.

Lyylinkuja — Lydiasgränden, 1953, sepitetty nimi. Aiempi nimi III Kirkkokuja — III Kyrkogränd.

Maasälvänpolku — Fältspatsstigen, 1969 ehdotettuna. Katu on Maasälväntien poikkikuja.

Maasälväntie — Fältspatsvägen, 1960, ryhmänimi (kivilajit).

Malmi — Malm, rautatieasema. Nimi Malm käytössä 1865—1925 ja sen jälkeen suomenkielisenä rinnakkaisnimenä Malmi. Kaupunginosan nimeksi 1959.

Malmin lentokenttä — Malms flygfält, 1959 osaalueen nimeksi alueelle 1936 valmistuneen lentokentän mukaan.

Malmin raitti — Malms bygata, 1953. Katu on paikkakunnan päätie. Aiemmat nimet Päätie — Huvudvägen ja Halmetie — Svedvägen (ennen 1946). Ks. Kylänraitti.

Malmin tori — Malms torg, 1953, paikkakunnan nimen mukaan.

Markkinatie — Marknadsvägen, 1953, ryhmänimi (markkinamuistoja). Aiempi nimi osalla tiestä Tilketie — Drevvägen (ennen 1946). Ks. Örskinkuja.

Meripihkatie — Bärnstensvägen, 1969, ryhmänimi (kivilajit).

Mestariväylä — Mästarleden, 1969 ehdotettuna yleisnimeksi itä-länsi-suuntaiselle kehätielle jonka osia ovat Myllymestarintie — Seppämestarintie — Muurimestarintie.

Moreenitie — Moränvägen, 1960, ryhmänimi (kivilajit).

Mäkiriihentie — Ribackavägen, 1964, vanhasta paikannimestä Ribacken. Aiempi nimi Veistotie — Slöjdvägen (ennen 1946).

Mäntykukantie — Tallörtsvägen, 1954. Nimi mukailtu entisestä, ennen 1946 annetusta nimestä Mäntymäentie — Tallbackavägen, joka ennestään käytössä kantakaupungissa. Poistettu asemakaavasta 1964.

Nallenmäentie — Nallebackavägen, 1964, entisen jo ennen 1946 käytetyn nimen mukaan, joka vanhasta paikannimestä Nallibacka.

Niinimäentie — Lindkullavägen, 1964 entisestä jo ennen 1946 käytetystä nimestä Pellavamäentie — Linkullavagen, joka oikaistu vanhan paikannimen Lindkulla mukaiseksi.

Notkokuja — Däldgränden, 1967, entisen jo ennen 1946 käytetyn nimen mukaan.

Notkotie— Däldvägen, 1953, entisen jo ennen 1964 käytetyn nimen mukaan.

Nuoskatie — Nysnövagen, 1964, ryhmänimi (meteorologisia nimiä).

Nurkkakiventie — Knutstensvägen, 1969 ehdotettuna, ryhmänimi (kivien aihepiiri).

Ormuskuja — Ormusgränden, 1964, vanhasta paikannimestä Ormusbacken. Aiempi nimi Liisantie — Lisavägen (ennen 1946). Käyttöön jo 1952. Ks. Ormusmäentie.

Ormusmäentie — Ormusbackavägen, 1964, vanhasta paikannimestä Ormusbacken, joka alkuaan = Orrmossebacken = Teerisuonmäki. Aiempi nimi Itäinentie — Östravägen (ennen 1946).

Ormuspellontie — Ormusåkersvägen, 1965. Katu on Ormusmäentien poikkikuja, nimi johdettu siitä.

Ormusrinne — Ormusbrinken, 1964, vanhasta paikannimestä Ormusbacken. Aiempi nimi Filpustie — Filpusvägen (ennen 1946). Ks. Ormusmäentie.

Paavolantie — Påvalsvägen, 1952 väliaikaiseen käyttöön, vanhasta talonpoikaistalon nimesta Påls. Ruotsinkielinen nimi otettu vanhemmasta muodosta Påvals, jotta se ei sekaantuisi mm. nimeen Pålgränden — Paalukuja (34. kaupunginosa).

Pakkastie — Köldvägen, 1964, ryhmänimi (meteorologisia nimiä). Aiempi nimi Sunnuntaipalstatie — Söndagsparcellvägen (ennen 1946).

Paukkupolku — Smatterstigen, 1964. Katu on Ampujantien poikkikuja, nimi johdettu siitä.

Peruskivenkuja — Grundstensgränden, 1969 ehdotettuna. Katu on Peruskiventien poikkikuja.

Peruskiventie — Grundstensvägen, 1969 ehdotettuna, ryhmänimi (kivien aihepiiri).

Pietiläntie — Pehrsvägen, 1964, vanhasta talonpoikaistalon nimesta Pehrs (= Pietarin talo). Käyttöön jo 1952.

Plhlajamäentie — Rönnbackavägen, 1965, entisen jo ennen 1946 käytetyn nimen mukaan, joka vanhasta torpan nimestä Rönnbacka. Katu sijaitsi aiemmin toisessa paikassa.

Pihlajamäki — Rönnbacka, 1959 osa-alueen nimeksi, vanhasta torpan nimestä Rönnbacka.

Pihlajisto — Rönninge, 1969 osa-alueen nimeksi, johdettu viereisen osa-alueen nimesta Pihlajamäki — Rönnbacka.

Pihlajistontie — Rönningevägen, 1969 ehdotettuna, osa-alueen nimen mukaan.

Pilvitie — Molnvägen, 1964, ryhmänimi (meteorologisia nimiä). Aiempi nimi Ensitie — Ensivägen (ennen 1946).

Pyrytie — Yrsnövägen, 1964, ryhmänimi (meteorologisia nimiä). Aiempi nimi Airistotie — Airistovägen (ennen 1946).

Raekuja — Hagelgränden, 1964. Katu on Raetien poikkikuja.

Raetie — Hagelvägen, 1964, ryhmänimi (meteorologisia nimiä).

Rapakivenkuja — Örstensgränden, 1962. Katu on Rapakiventien poikkikuja.

Rapakiventie — Örstensvägen, 1960, ryhmänimi (kivilajit). Rapakiven ruotsinkielisenä vastineena käytetty tässä kansanomaista sanaa  örsten".

Riihenkulma — Rikroken, 1964, vanhasta paikannimesta Ribacken. Tie on kulman muotoinen.

Ruotutorpankuja — Rotetorpsgränden, 1964. Katu on Ruotutorpantien poikkikuja.

Ruotutorpantie — Rotetorpsvägen, 1964. Katu sijaitsee vanhan Tappers-nimisen ruotutorpan alueella ja nimi sen mukaan. Käyttöön jo 1952.

Sadetie — Regnvägen, 1964, ryhmänimi (meteorologisia nimiä). Aiempi nimi Airistotie — Airistovägen (ennen 1946).

Salpausselänpolku — Salpausselkästigen, 1969 ehdotettuna. Katu on Salpausseläntien poikkikuja.

Salpausseläntie — Salpausselkävägen, 1969 ehdotettuna, ryhmänimi (korkeita paikkoja Suomessa).

Seppämestarintie — Smedsmästarsvägen, 1964. Katu on Muurimestarintien ja Myllymestarintien välissä muodostaen niiden kanssa ns. kehätien ja nimi liittyy näihin nimiin. Katu jatkuu 37. kaupunginosaan.

Solavuorentie — Bergportsvägen, 1953, maaston mukaan. Aiempi nimi Pikkukoskentie — Lillforsvägen (ennen 1946).

Suomäentie — Mosabackavägen, 1964, vanhasta paikannimestä Mosabacka (mosa = mosse = suo). Tie rajana viereiseen 39. kaupunginosaan.

Suvitie — Högsommarvägen, 1953, entisen ennen 1946 annetun nimen Suvitie — Sommarvägen mukaan. Ruotsinkielistä nimeä muutettu, koska
kantakaupungissa ennestään Sommargatan.

Syystie — Höstvägen, 1953. Nimi johdettu viereisestä Suvitiestä.

Takaniityntie — Utängsvägen, 1953, vanhasta paikannimesta Bakomängen. Aiempi nimi Välitie — Mellanvägen (ennen 1946).

Talttakuja — Mejselgränden, 1969 ehdotettuna. Katu on Talttatien poikkikuja.

Talttatie — Mejselvägen, 1964. Tien lähistöllä ollut hautakivihakkaamoita ja nimi liittyy niihin.

Talvelankuja — Talvelagränden, 1953. Katu on Talvelantien poikkikuja.

Talvelantie — Talvelavägen, 1953, entisen ennen 1946 annetun nimen mukaan.

Tapperinkuja — Tappersgränden, 1964, vanhasta sotilastorpan nimestä Tappers, jonka alueella katu sijaitsee. Käyttöön jo 1952.

Teeripolku — Orrstigen, 1964, vanhasta paikannimestä Ormusbacken. Ks. Ormusmäentie.

Teerisuontie — Orrmossevägen, 1964, vanhasta paikannimestä Ormusbacken, Ks. Ormusmäentie.

Tiirismaantie — Tiirismaavägen, 1969 ehdotettuna ryhmänimi (korkeita paikkoja Suomessa).

Traktorikuja — Traktorgränden, 1953. Katu on Traktoritien poikkikuja.

Traktoritie—Traktorvägen, 1953, tien varrella olevan Maanviljelyskonetehtaan mukaan. Aiemmat nimet Pankkitie — Bankvägen ja Rasitetie — Servitutsvägen (ennen 1946).

Tuiskutie — Drivsnövägen, 1964, ryhmänimi (meteorologisia nimiä). Aiempi nimi Tuomelantie — Tuomelavägen (ennen 1946).

Tukkisillankuja — Stambrogränden, 1953. Katu on Tukkisillantien poikkikuja.

Tukkisillantie — Stambrovägen, 1953, vanhasta paikannimesta Stambro. Suomenkielinen nimi tulkinnasta stam = trädstam = puun runko.

Tullivuorenkuja — Tullbergsgränden, 1964. Nimi käytössö jo ennen 1946 asussa I Tullivuorenkuja — I Tullbergsgränd. Ks. Tullivuorentie.

Tullivuorentie — Tullbergsvägen, 1964. Nimi käytössä jo ennen 1946 ja saatu vanhasta paikannimesta Tullberget.

Turkhaudantie — Turkhautavägen, 1953, ryhmänimi (markkinamuistoja). Turkhauta Janakkalassa ollut helsinkiläisille 1614 myönnetty vanha markkinapaikka. Aiempi nimi osalla tietä Pankkitie — Bankvagen (ennen 1946).

Turvetie — Bränntorvsvägen, 1964, läheisen turvevarastoalueen mukaan.

Tuulitie — Vindvägen, 1964, ryhmänimi (meteorologisia nimiä). Aiempi nimi Karpalotie — Tranbärsvägen (ennen 1946).

Tyyneläntie — Tyynelävägen, 1953, entisen ennen 1946 annetun nimen mukaan.

Usvatie — Disvägen, 1964, ryhmänimi (meteorologisia nimiä).

Vainiotie — Åkervägen, 1953, entisen ennen 1946 annetun nimen Peltotie — Åkervägen mukaan.

Vanha Malmintie — Gamla Malmsvägen, 1969 ehdotettuna. Tie on Malmin kylän vanha päätie ja nimi sen mukaan. Aiemmat nimet Helsingintie — Helsingforsvägen ja Varatie — Reservvägen (ennen 1946).

Varpustie — Sparvvägen, 1953, ryhmänimi (pikkulintuja). Aiempi nimi osalla tietä Katajatie — Envägen.

Vasarakuja — Hammargränden, 1964. Katu on on Vasaratien poikkikuja.

Vasaratie — Hammarvägen, 1952, entisen ennen 1946 annetun nimen mukaan.

Viljakuja — Spannmålsgränden, 1953. Nimi johdettu entisestä ennen 1946 annetusta nimestä Myllytie — Kvarnvägen, joka ennestään kantakaupungissa.

Vilppulankuja — Filpusgränden, 1964. Katu on Vilppulantien poikkikuja. Käyttöön jo 1952.

Vilppulantie — Fllpusvägen, 1964, vanhasta talon nimestä Filpus (= Filippus, Filip). Aiempi nimi osalla tietä Sunnuntaipalstatie — Söndagsparcellvägen (ennen 1946). Käyttöön jo 1952. Ks. Ormuksenrinne.

Vuolukiventie — Täljstensvägen, 1960, ryhmänimi (kivilajit).

Väärämäentie — Vindobackavägen, 1964. Aiempi nimi ennen 1946 Kieromäentie — Vindobackavägen. Nimi vanhasta paikannimestä Vindobacka.

Ylä-Malmi — Övre Malm, 1959 osa-alueen nimeksi. Alue sijaitsee rautatien luoteispuolella.

Yrjölänkuja — Örjansgränden, 1964, vanhasta talonpoikaistalon nimestä Örjans. Örjan = Yrjänä, Yrjö (Göran).

Yrjöläntie — Örjansvägen, 1952, vanhasta talon nimesta Örjans. Aiempi nimi Laituritie — Plattformvägen (ennen 1946). Muutettu Karviaiskujaksi 1964. Ks. Yrjölänkuja.

Örskinkuja — Örskisgränden, 1967, vanhasta talonpoikaistalon nimestä Örskis. Aiemmin Markkinatie — Marknadsvägen (osa) 1953.

Örskintie — Örskisvägen, 1966, entisen jo ennen 1946 käytetyn nimen mukaan. Nimi vanhasta talonpoikaistalon nimestä Örskis.


Takaisin alkuun