MaTaPuPu

Aikajana

Alueet :
Puistola
Pukinmäki
Suutarila
Tapanila
Malmi

Elinkeinoelämä 
Palvelut 
Talot ja tilat
Vapaa-aika

Henkilöt 
Muistelmat 

Järjestöt 

Dokumentit 
Kartat 
Valokuvat

 

Huom tämän sivun teksti on jo itsessään historiaa eikä siis kuvaa hankkeen nykytilaa, vaan kuten tekstistä ilmenee aivan sivuston laatimisen alkuvaihetta.  (RP 30.5.2003)

Matapupu -kansalaishistoria

On Malmin, Tapanilan, Pukinmäen, Puistolan, Jakomäen, Pihlajanmäki-Pihlajiston, Savelan, Suutarila-Siltamäen, Tapaninkylän ja Tapulikaupungin alueiden historiaa ja nykyisyyttä koskevan sähköisen tiedon, kotiseutuarkiston luomiseen tähtäävä hanke. Projektin yhteistyökumppaneina ovat alueen kotiseutuyhdistykset,  Malmi-seura, Pukinmäki-seura ja Siltamäki-Suutarila-seura, Tapuli-seura, Koillinen työväenopisto, Malmin, Pukinmäen ja Puistolan kirjastot, alueen kouluja, mm. Pukinmäen ala-aste, Puistolan ylä-aste, Ala-Malmin ala-aste ja yläaste, Pohjois-Helsingin lukio, sekä Kaupungin tietokeskus ja  museo. Taloudellisena tukijana on mm. Helsingin kulttuuripääkaupunkisäätiö. Projektia on vuoden 1999 aikana toteutettu seuraavasti:
 

Matapupu -alueen elinkeinoelämän historia:

Hanke on edistynyt hyvin varsinkin sen jälkeen kun Kaupungin tietokeskuksen / Kaupungin arkiston toimesta saatiin palkattua 1.6.1999 alkaen 10 kuukaudeksi työllistämisvaroilla Nils-Erik Raurala tekemään haastatteluja, kokoamaan valokuvia ja muita dokumentteja.   Syksyn aikana on haastattelujen lisäksi saatu luotua hyvät työkalut (lähes täydellinen yritys- ja yrittäjäluettelo mainituilta vuosikymmeniltä sekä digitalisoitua laaja maanmittarin peruskartta-aineisto 1930-luvun alusta) jatkoa varten. Ensimmäiset haastattelut on tarkoitus julkaista verkossa vuoden 2000 talvella. Hankkeen taustavoimina ovat Tietokeskuksen lisäksi olleet Malmi-seura ja Pukinmäki-seura.

Erikseen projektisuunnitelmassa mainittu kauppapuutarhojen historia (Sinikka Heikkilä) on edennyt siten että perusartikkeli (Paskaplaani) on julkaistu verkossa, siihen on lisätty kuvamateriaalia, jota myös koko ajan kerätään lisää sekä kartta-aineisto, johon kaikki puutarhat (joista on jo saatu tietoja) on sijoitettu. Hanke jatkuu mm. digitaalihaastetteluin ja (toivottavasti) ilmakuvin (kiinni julkaisuoikeuksista) 
 

Jälleenrakennuksen ja rintamamiestonttien Suutarila :

Näyttelyn verkkoversio toteutettiin suunnitelmien mukaisesti Siltamäki-Suutarila -seuran ja Pohjois-Helsingin lukion yhteistyönä keväällä 1999. Lukion oppilaat suorittivat sivujen valmistuksen ohella kolme digitaalista videohaastattelua (joista kaksi valmistui) ja muutamia QTVR-kuvauksia alueella, mm pioneerityönä (Taideteollisen korkeakoulun medialaboratorion mukaan) kokonaisen rintamamiestonttitalon 360 asteen kuvauksen. Videot tai videoclipit ja qtvr-kuvat saataneen siirrettyä verkkoon vuoden 2000 alussa. Alueella on jatkettu aihetta koskevan muistitietoaineiston keruuta. Asia herätti syksyllä kiinnostusta myös kaupunkisuunnitteluvirastossa, jossa on valmistumassa laaja raportti Helsingin rintamamiestonttialueista. Keskustelut yhteistyöstä sen osalta jatkuvat.

Suutarilan osalta on syntynyt myös muita hankkeita, joista pisimmällä ovat Suutarilan sillat (historia ja nykyisyys), joka saadaan verkkoon heti vuoden 2000 alussa ja Kytöpolun historia, joka valmistuu kevään 2000 aikana. Molemmat on valmisteltu Työväenopiston kurssilla Siltamäki-Suutarila -seuran puheenjohtaja Liisa Nordmanin toimesta. Tulossa on myös runsaasti muuta Suutarila-aineistoa.
 

Pukinmäen multimediadokumentti :

Vuodelta 1974 oleva videofilmi on saatu digitalisoitua Taideteollisen korkeakoulun medialaboratorion avustuksella. Muilta osin toteutus tapahtuu vuoden 2000 aikana yhteistyönä Pukinmäkiseuran, alueen koulujen, Mediateekin ja (toivottavasti) Metla (Malmin nuorisotyöpaja) kanssa. Viimeksi mainittu on tärkeä varsinkin kaitafilmien digitalisoinnin, mutta myös muun teknisen osaamisen osalta.
 

 Tapanilan asemaseutu:

Tapanilan asemanseutua koskevat valokuva ja muistelmasivut syntyivät Koillisen työväenopiston kurssilla (Pirkko Koivu).
 

Malmin sairaala :

Hanke ei ole edennyt, koska näyttelyn tekijöiden piirissä ei ole ollut riittävää kiinnostusta. Sen sijaan Siltamäen palvelukodin historia on tullut uutena hankkeena. Palvelukodin asukkaat ja henkilökunta ovat yhdessä kirjoittaneet rakennusten toiminnallisen historian, joka on jo julkaistu verkossa. Parhaillaan kerätään kuva-aineistoa ja tehdään eläkkeelle jääneen henkilökunnan (ja mukana olleen Vantaan / Helsingin pitäjän virkamieskunnan) muistitiedon keruuta. Projekti on avustanut sivujen tekemisessä ja digitaalisissa haastatteluissa. Hanke jatkuu ensi vuoden ajan ja tavoitteena on mm. videocippien saaminen Opri-elokuvasta, joka kuvattiin 1950-luvun alussa silloisen kunnalliskodin alueella.
 

Tapulikaupungin / Puistolan historiahanke:

On edennyt hieman hitaasti. Valmista kirjoitettua materiaalia on olemassa verrattain runsaastikin, mutta sen siirtämiseen web-sivuiksi ei ole vuoden 1999 aikana päästy. Sivutus saataneen kuitenkin käyntiin kevään 2000 aikana. 

Puistolan (radan itäpuoli) osalta tilanne on hieman parempi. Puistola seuran vuosien mittaan kokoamaa historia-aineistoa on Koillisen työväenopistojen kurssien yhteydessä digitalisoitu ja muokattu web-sivuiksi kurssien osanottajien toimesta. Puistolan kirjasto on myös avannut omille web-sivuilleen Puistolan historian vuosiluvut, joille jatkossa pyritään yhteisvoimin tekemään lisää sisältöjä. Työväenopiston kurssille osallistuneet puistolalaiset ovat myös käynnistelleet yhteistyötä alueen peruskoulujen kanssa perinteen keruun kehittämiseksi "isovanhemmat ja lastenlapset yhdessä koneen ääreen" -periaatteen mukaisesti. 
 

Koillispäivät:

Vuoden 1998 syksyllä toteutuneiden Koillisen kulttuuripäivien materiaalista vain Lohikäärmesoutu on ikuistettu verkossa.
 

Koillisen työväenopiston kurssit:

Koillisessa työväenopistossa järjestettiin sekä kevät- että syyslukukaudella kaksi aiheeseen liittyvää kurssia, joista ensimmäinen oli alueen historiaan ja historian taltioimiseen liittynyt johdantokurssi ja kolme muuta web-sivujen valmistuskursseja (6 x 3 tuntia). Kursseilla oli yhteensä 31 osanottajaa. 

Lisäksi kansalaismuistiprojekti osallistui syksyllä 1999 Koillisessa työväenopistossa järjestetyn kaupunginosayhdistyksille suunnatun web-sivustojen tekokurssin valmisteluun ja toteutukseen kahden opintokerran (2 x 6 tuntia) osalta. Siinä yhteydessä esitin projektin taholta lupauksen tukea kaupunginosasivujen historia osuuksien valmistelua. Yhteistyötä tältä osin syntyneekin ainakin Lauttasaaren ja Maunulan sivustojen kohdalla. 

Keväällä 2000 Koillisen työväenopiston ATK-luokassa toimii maanantai-iltaisin tietotupa web-sivujen tekijöille. Kansalaismuisti vastaa tietotuvan käytännön järjestelyistä.
 

Muita Matapupu-hankkeita :

Malmi-talolla järjestetyn laajan Malmin Ponnistuksen 75-vuotisvalokuvanäyttelyn digitalisointia ja alueen urheiluhistorian taltiointia laajemminkin on valmisteltu syksyn 1999 aikana ja toteutukseen päästäneen kevään 2000 aikana.

Vantaanjoki virtaa -toimintaa jatkettiin Pukinmäen ala-asteen 6 d -luokan kanssa keväällä 1999, jolloin valmistuivat web-sivustoon lisäosat : Vantaanjoen kalat ja Vantaanjoen linkkilista. Hanke jatkuu keväällä 2000 jolloin Helsingin yliopiston opettajain koulutuslaitoksen harjoittelijat jatkavat Vantaanjoki virtaa -hanketta alueen koulujen kanssa. 

Matapupu -lehden kanssa on sovittu että vuoden 2000 aikana lisätään yhteistyötä mm kuvien tunnistamisen osalta. Lehdessä julkaistavan "Tunnista kuva, kerro taustat" -palstan aineisto julkaistaan Kansalaismuistin sivuilla. Lehti on muutenkin koko vuoden 1999 pitänyt Kansalaismuistia näkyvästi esillä sivuillaan.

Malmin sosiaaliviraston aloitteesta käynnistyy helmikuussa 20000 Koillisen-Helsingin kirjoituskilpailu, jonka valmisteluun projekti on osallistunut. Projekti on luvannut  auttaa myös syntyvän materiaalin sähköisessä julkaisemisessa.

Jakomäki-akatemian edustajien kanssa on keskusteltu kurssin järjestämisestä.