Tutkimus ja jatkokoulutus Yhteystiedot

Käännöstiede kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin +358 2 941 911 (vaihde)

Opetus- ja opiskelijapalvelut Metsätalossa (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen)

Tietoa jatkokoulutuksesta

Kaikki jatko-opiskelijat kuuluvat johonkin tohtoriohjelmaan, käännöstieteen opiskelijat ensisijaisesti kielentutkimuksen tohtoriohjelmaan, jossa kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus on yksi painoalue. Tohtoriohjelmat järjestävät kaikille tohtorikoulutettaville ohjausta ja opetusta. Kielentutkimuksen tohtoriohjelma kuuluu humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakouluun, joka on yksi Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta.

Käännöstieteessä toimii tutkijaseminaari, joka on avoin kaikille kääntämisen ja tulkkauksen alueelta väitöskirjaa tai muuta tutkimusta tekeville. Seminaari kokoontuu joka toinen viikko. Myös TraST-tutkijayhteisö järjestää alan tutkijoille erilaisia seminaareja ja tutkijakoulutusta.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) V jaosto, opettajat ja tutkijat, järjestää vuosittain yhteistyössä eri yliopistojen kanssa Kääntämisen ja tulkkauksen symposiumin, jossa jatko-opiskelijat ja muut tutkijat voivat esitellä tutkimustaan sekä verkostoitua tutkijoiden, opettajien, kääntäjien ja tulkkien kanssa. Seuraava KäTu-symposiumi järjestetään huhtikuussa 2015 Helsingin yliopistossa.

Hyödyllistä tietoa mm. jatko-opiskelijaksi hakemisesta, jatko-opiskelijoille järjestettävästä opetuksesta yms. löytyy humanistisen tiedekunnan jatkokoulutussivuilta.