Tutkimus ja jatkokoulutus Yhteystiedot

Käännöstiede kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin +358 2 941 911 (vaihde)

Opetus- ja opiskelijapalvelut Metsätalossa (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen)

Tutkimus ja jatkokoulutus

Käännöstieteessä tutkitaan monipuolisesti kääntämiseen, tulkkaukseen ja laajemmin monikieliseen viestintään liittyviä aiheita.

Tutkimuskohteita ovat käännösteknologia termipankeista konekääntimiin sekä esimerkiksi kirjallisuuden kääntäminen ja uudelleen kääntäminen, erilaiset audiovisuaalisen kääntämisen ja saavutettavuuden muodot (mm. kieltenvälinen ja kielensisäinen tekstitys sekä kuvailutulkkaus) ja oikeustulkkauksen käytännöt.

Käännöstiede on luonteeltaan tieteidenvälistä: se tutkii monia kääntämisen ja kulttuurienvälisyyden ilmiöitä ja soveltaa menetelmiä monelta tieteenalalta, kuten kirjallisuustieteestä, yhteiskuntatieteistä, psykologiasta ja tietotekniikasta.

Käännöstieteen tutkijaseminaari on tarkoitettu alan jatko-opiskelijoille ja muille tutkijoille, ja se on avoin kaikille kiinnostuneille.

Käännöstieteen tutkijat muodostavat TraST-tutkijayhteisön (Translation Studies and Terminology), joka järjestää tapahtumia ja seminaareja sekä tukee jäsentensä tutkimustoimintaa.