Översättningsvetenskap tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 2 941 911 (telefonväxel)

Presentation

För den som studerar till översättare är översättningsvetenskap ett obligatoriskt biämne i HuK-examen. Vid Helsingfors universitet kan man studera engelsk, svensk, tysk och rysk översättning. Ämnet fransk filologi har en översättarlinje. Dessutom kan man specialisera sig på översättning i följande språk: lettiska, litauiska, polska, tjeckiska, ungerska och estniska. Dessa ämnens eller linjers studenter inkluderar 25 sp grundstudier i översättningsvetenskap i sin kandidatexamen.

I utbildningsprogrammet för översättning och flerspråkig kommunikation är översättningsvetenskap en integrerad del i FM-examen. Programmets studenter kan välja översättningsvetenskap som sitt huvudämne. Den som väljer översättningsvetenskap som huvudämne inriktar sig i sina studier på översättningsteknologi.

Översättningsvetenkap kan studeras fritt som biämne av alla studenter vid Helsingfors universitet och det är möjligt att genomföra både grund- och ämnesstudier i ämnet. I ämnesstudierna erbjuds det många studieavsnitt som behandlar olika delområden av översättningsvetenskap, översättning och tolkning, t.ex. forskning i översättningslitteratur, skönlitterär översättning till finska och översättaren som företagare. Man kan också specialisera sig på AV-översättning, översättningsteknologi eller tolkning.