Kontakuppgifter

Översättningsvetenskap tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 2 941 911 (telefonväxel)

Välkommen till webbplatsen för översättningsvetenskap!

Översättningsvetenskap är ett internationellt vetenskapsområde som hela tiden växer.

I fokus för forskningen står fenomen med anknytning till översättning och tolkning. Inom översättningsvetenskap forskar man i översättnings- och tolkningsprocesser och resultaten av översättning och tolkning. Forskningen studerar också verksamhetsmiljön för översättning och tolkning.

Exempel på forskningsobjekt är

  • människor (översättare och tolkar, förlagsredaktörer, kunder, läsare, användare)
  • maskiner (översättningsteknologi)
  • talade och skrivna texter
  • texter som framställs med teckenspråk eller multimodala hjälpmedel
  • miljöer och lokaler där man översätter och tolkar
  • översättningsteorin i sig, vars problem diskuterades redan under antiken.

På grund av forskningsämnenas mångfald är tvärvetenskaplighet kännetecknande för översättningsvetenskapen: översättningsvetenskap kan bedrivas ur många olika perspektiv och med många forskningsmetoder.

Vid Helsingfors universitet kan man studera översättningsvetenskap som huvud- eller biämne. Som biämne stöder översättningsvetenskap studierna i översättning och tolkning, men ämnet kan fritt studeras av alla intresserade studenter vid Helsingfors universitet.

Översättningsvetenskap kan väljas som huvudämne i FM-examen inom utbildningsprogrammet för översättning och flerspråkig kommunikation.

Inom utbildningsprogrammet utbildas utöver översättare och tolkar också experter på flerspråkig kommunikation och översättningsteknologi, som sedan placerar sig bl.a. som projektledare och tekniska experter vid översättningsbyråer och språktjänstföretag, eller som arbetar som forskare inom området.