Opiskelu Työelämä

Käännöstiede kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin +358 2 941 911 (vaihde)

Opetus- ja opiskelijapalvelut Metsätalossa (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen)

Sijoittuminen työelämään

Käännöstieteen opinnot antavat valmiudet työskennellä kieliin, kulttuureihin, viestintään ja viestintäteknologiaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä niin Suomessa kuin ulkomailla.

Käännöstieteestä valmistuneita toimii erilaisissa kieli- ja viestintätaitoja korostavissa tehtävissä – muun muassa ammattitaitoisina kääntäjinä tai tulkkeina, teknisinä kirjoittajina, toimittajina, virkamiehinä, käännös- ja viestintäalan projektipäälliköinä, opettajina, tutkijoina.

Käännösala on nykyään yritysvetoista. Freelancekääntäjällä voi olla useita samanaikaisia projekteja työn alla, työtä voi tehdä paitsi toimistoissa myös etätyönä. Isoissa kansainvälisissä käännöstoimistoissa voi edetä portaikoissa projektivastaavasta ja asiakasmanagerista aina johtotehtäviin.

Työelämäyhteyksiä pyritään luomaan jo opintojen aikana muun muassa työharjoittelun ja työelämään orientoivien opintojen kautta.

Lisätietoa sijoittumisesta työelämään nykykielten laitoksen verkkosivuilla.