Opiskelu Työelämä

Käännöstiede kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin +358 2 941 911 (vaihde)

Opetus- ja opiskelijapalvelut Metsätalossa (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen)

Tulkkaus

Tulkkauksen opetus sisältää asioimistulkkauksessa tarvittavaa dialogin tulkkausta sekä oikeus- ja konferenssi- eli kokoustulkkauksessa tarvittavaa monologin tulkkausta. Kursseilla opetellaan konsekutiivi- ja simultaanitulkkauksen tekniikoita sekä kuiskaustulkkausta ilman teknisiä apuvälineitä.

Opintojen aikana opiskelija sisäistää paitsi tulkkausalan peruskäsitteet myös alan eettiset ammattisäännöstöt ja niiden oikeanlaisen soveltamisen vaikutukset tulkattavuuden toteutumiseen. Muistamis-toistamisen mekanismi tulee kursseilla tutuksi, samoin kuin konsekutiivitulkkauksessa käytettävä muistiinpanotekniikka. Tulkkaukseen valmistautuminen kuuluu etenkin oikeus- ja konferenssitulkin työn ytimeen mutta on välttämätöntä myös asioimistulkille siinä määrin, kuin se on mahdollista.

Opiskelija pääsee opintojen aikana harjoittelemaan myös julkisen puheen pitämistä eli esiintymistaitoaan. Monipuolisten keskeisten ja ajankohtaisten aihevalintojen avulla opiskelija kehittää yleissivistystään sekä syventää ja laajentaa yhteiskunnan tuntemustaan.

Opetus tapahtuu osin monikielisissä ryhmissä, osin kielipareittain.
Tulkkauskokonaisuudessa perehdytään myös tulkkauksen tutkimukseen, ja tulkkaukseen erikoistunut opiskelija voi tehdä pro gradu -tutkielmansa tulkkauksesta.

Tulkkauksen opintokokonaisuudesta vastaa yliopistonopettaja Erja Tenhonen-Lightfoot.