Opiskelu Työelämä

Käännöstiede kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin +358 2 941 911 (vaihde)

Opetus- ja opiskelijapalvelut Metsätalossa (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen)

Käännösteknologia

Käännöstyö on perinteisistä humanistisista toimenkuvista eniten hyötynyt automaatiosta. Yksityisen kääntäjän (esimerkiksi freelancekääntäjän) työ on verkottunutta etäyötä. Käännösten tuottamiseen kääntäjä käyttää tietokoneavusteisia käännöstyökaluja (computer assisted translation eli CAT), kuten käännöseditoreja, käännösmuisteja ja sanastoja. Audiovisuaaliseen eli multimedian kääntämiseen on omat ohjelmistonsa.

Käännöstoimeksiannot tulevat asiakkailta ja enenevässä määrin väliportaana toimivilta käännöstoimistoilta. Käännöstoimistot ja kääntäjäyhteisöt viestivät keskenään verkossa toimivilla projektinhallinta- ja yhteistyöalustoilla. 

Entistä enemmän käännettävä sisältö julkaistaan suoraan verkossa, jolloin käännösten tuotanto ja ylläpito siirtyy sekin työasemilta verkkoon. Samalla käännöstehtävät pirstoutuvat ja entisenlainen käännöstoimeksiantoihin perustuva työnjako on valinkauhassa. Käännöstehtäviä joukkoistetaan tai pyritään suoriteperustaiseen laskutukseen. 

Kirjallisen viestinnän korvautuessa multimedialla käännös reaaliaikaistuu ja kertakäyttöistyy. Kääntäminen alkaa saada taas tulkkauksen piirteitä. Kaikesta tästä on seurauksia käännöksen laatuvaatimuksiin, alan koulutusvaatimuksiin ja palkkaukseen.  

Konekäännöksen laatu lähestyy tasoa, jolla on kannattavaa mieluummin korjauttaa eli jälkieditoida konekäännöstä kuin käännättää tekstiä lähtökielestä. Yksi kiinnostavia kysymyksiä on konekäännöksen tarkastuttamisen mahdollisuus yksinomaan tulokielellä, ilman kaksikielistä kompetenssia.

Kaikki nämä muutokset tietävät sitä, että tulevaisuudessa akateeminen kääntäjä voi säilyttää kilpailukykynsä ja odottamansa palkkatason vain pysymällä teknisen kehityksen tasalla tai mieluummin sen kärjessä. Käännösteknologia perehdyttää kääntäjäksi opiskelevaa kaikkiin edellä mainittuihin teknologioihin. Opinnoissa vahvistetaan tai hankitaan ensin tarvittavia tietotekniikan perustaitoja. Seuraavassa vaiheessa perehdytään kääntäjän ammattityökaluihin ja työnkulkuihin. Myöhemmin opinnoissa syvennytään käännösteknologian takana olevaan tutkimukseen ja uusimpiin tuloksiin.

Käännösteknologian opinnoista vastaa professori Lauri Carlson.