Opiskelu Työelämä

Käännöstiede kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin +358 2 941 911 (vaihde)

Opetus- ja opiskelijapalvelut Metsätalossa (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen)

Opiskelu

Käännöstieteen perusopinnot alkavat kääntämisen pääaineopintoihin pyrkiville ensimmäisen lukuvuoden alussa kääntäjän kompetenssit -opintojaksolla, jonka voivat suorittaa myös kaikki muut kääntämisestä ja tulkkauksesta kiinnostuneet opiskelijat. Perusopintoihin kuuluu lisäksi kääntämisen teoriaan, tekstilingvistiikkaan, terminologiaan ja käännösteknologiaan liittyviä kursseja.

FM-tutkinnon kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelmassa on kaksi linjaa:

  • Linja A on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet HuK-tutkinnon kääntämisen oppiaineessa.
  • Linjalle B voivat hakea ne, joiden HuK-tutkinnon pääaine on jokin muu oppiaine, edellytyksenä on 60 op:n laajuiset perus- ja aineopinnot kotimaisissa tai vieraissa kielissä, yleisessä kielitieteessä, tietotekniikassa tai kieliteknologiassa.

Menestyvällä käännöstieteen opiskelijalla on opintoja vähintään yhdessä kieliparissa eli kahdessa kielessä, tai hänellä on monikielinen tausta. Lisäksi edellytyksenä B-linjalle hakeville on HuK-tutkinnon kypsyysnäytteen suorittaminen suomen kielellä tai muuten osoitettu erinomainen suomen kielen taito. Jos opiskelija haluaa maisteritutkinnossa vaihtaa kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelmaan, hänen on haettava pääaineen vaihtoa. Haku on kerran vuodessa huhtikuun lopussa. Hakukriteereinä ovat edellä mainitut edellytykset. Sama koskee muista yliopistoista hakevia.

Filosofian maisterin tutkinto on kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelmassa laajuudeltaan 120 opintopistettä. Näihin sisältyy vähintään 30 opintopistettä käännösteknologiaa. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut HuK-tutkintoa kääntämisen oppiaineessa, minimivaatimuksiin kuuluvat myös 25 op:n laajuiset suomen kielen opinnot sekä vähintään 10 op yleisiä käännöstieteen opintoja.

Maisteriopinnoissa nykykielten laitoksen kääntämisen oppiaineilla on yhteiset, teemakohtaiset tutkielmaseminaarit, joihin voivat osallistua myös muut tutkielmantekijät, mikäli ryhmässä on tilaa. Aiheita ovat kirjallisuuden kääntäminen, av-kääntäminen, erikoisalojen kääntäminen, tulkkaus ja terminologia.

Millaista opiskelu on? Tutustu nykykielten laitoksen hakijasivuihin.