Yhteystiedot

Käännöstiede kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin +358 2 941 911 (vaihde)

Opetus- ja opiskelijapalvelut Metsätalossa (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen)

Tervetuloa käännöstieteen verkkosivuille!

Käännöstiede on kansainvälinen ja jatkuvasti laajeneva tieteenala, jonka tutkimuskohteita ovat erilaiset kääntämisen ja tulkkauksen ilmiöt.

Käännöstieteessä tutkitaan kääntämisen ja tulkkauksen prosesseja ja tuotoksia sekä toimintaympäristöjä. Tutkimuskohteina voivat olla

  • ihmiset (kääntäjät ja tulkit, kustannustoimittajat, asiakkaat, lukijat, käyttäjät),
  • koneet (käännösteknologia),
  • puhutut, kirjoitetut, viitotut tai multimodaaliset tekstit,
  • ympäristöt ja tilat, joissa kääntämistä ja tulkkausta tapahtuu tai
  • itse käännösteoria, jonka ongelmia on pohdittu jo antiikin aikana.

Tutkimusaiheiden kirjon takia käännöstieteelle leimaa-antavaa on tieteidenvälisyys: käännöstiedettä voidaan harjoittaa hyvin monenlaisten lähestymistapojen ja tutkimusmetodien avulla. 

Helsingin yliopistossa käännöstiedettä voi opiskella sivu- tai pääaineena. Sivuaineena se tukee kääntämisen ja tulkkauksen opintoja, mutta käännöstiedettä voivat opiskella kaikki muutkin aiheesta kiinnostuneet Helsingin yliopiston opiskelijat.

FM-tutkinnon pääaineeksi käännöstieteen voi valita kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelmassa, josta valmistuu kääntäjien ja tulkkien lisäksi monikielisen viestinnän ja käännösteknologian asiantuntijoita. He työllistyvät muun muassa käännöstoimistoihin ja kielipalveluyrityksiin projektipäälliköiksi ja teknisiksi asiantuntijoiksi sekä alan tutkijoiksi.


Memsource

Käännöstieteen oppiaine on saanut käyttöönsä ilmaisen Memsource Academic -ohjelmistoversion.

Memoq

Kilgray Academic Program jäsen.