Kontaktuppgifter

Juridiska fakulteten
PB 4
00014 Helsingfors universitet

Besöksadress:
Universitetsgatan 3

Tfn +358 (0) 2941 911 (växel)

E-post:
oik-tiedekunta[at]helsinki.fi


Fortbildning

Tehostekuva


De juridiska fakulteterna vid Helsingfors universitet, Lapplands universitet och Åbo universitet, samt Åbo Akademis statsvetenskapliga fakultet har startat ett projekt för att utveckla den nationella fortbildningen i juridik. Projektet finansieras av utbildningsministeriet. En gemensam styrgrupp för fakulteterna genomför projektet. Fakulteternas dekaner har vid sitt möte i april 2007 mellan fakulteterna godkänt ett ramavtal som slår fast villkoren för projektets genomförande.

Projektet startades hösten 2007 med pilotutbildning. Utbildning ordnades i såväl Helsingfors, Rovaniemi som Åbo.

Fakulteterna, däribland Helsingfors universitets juridiska fakultet, har ordnat även egen fortbildning.

Sedan början av år 2008 går det att finna information om utbudet av juridisk fortbildning på den nationella fortbildningsportalen som projektet för nationell fortbildning har startat. Åbo universitet ansvarar för portalen. Anmälan till fortbildningen sker via portalen. Kursmaterial kommer även att delas ut via portalen.

Fortbildningsportalen finns på följande adress: http://www.law.utu.fi/taydennyskoulutus/portaali.php .

Kontaktuppgifter:

Styrgruppen för det riksomfattande juridiska fortbildningsprojektet:

Prof. Kimmo Nuotio (HU)
Prof. Ari Saarnilehto (ÅU)
Utbildningschef Sauli Mäkelä (LU)
Planerare Sakari Melander (HU)
c/o
Prof. Kimmo Nuotio
Juridiska fakulteten
PB 4
00014 Helsingfors universitet

oik-taydennyskoulutus[at]helsinki.fi

Kunskapsdatabaser

Information om praktisk undervisning