Statsförfattningsrätt

Tehostekuva


Inom statsförfattningsrätten inriktar man sig sig dels på de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, dels på de högsta statsorganens uppgifter och behörighetsfördelning, valet av dem samt deras beslutsförfaranden.

Man fäster också uppmärksamhet vid den europeiska integrationens och internationaliseringens inverkan på statsförfattningen, konstitutionaliseringen av Europeiska unionen samt de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i den europeiska integrationen. Målet för undervisningen är att de studerande ska få baskunskaper om statsförfattningsrättens grundläggande begrepp och allmänna läror, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, de högsta statsorganens uppgifter och behörighetsfördelning och om den europeiska integrationens och internationaliseringens inverkan på statsförfattningen i Finland. Motsvarande teman är också kärnområden för forskningen i statsförfattningsrätt.