Forskning Kontaktuppgifter

Juridiska fakulteten
PB 4
00014 Helsingfors universitet

Besöksadress:
Universitetsgatan 3

Tfn +358 (0) 2941 911 (växel)

E-post:
oik-tiedekunta[at]helsinki.fi


Forskningsinstituten

Yliopistorakennus


F Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights Närmare information om Erik Castrén-institutets forskningsprojekt finns på dess hemsidor: http://www.helsinki.fi/eci/

Institutet för internationell ekonomisk rätt (KATTI) Närmare om Kattis forskningsprojekt under dess hemsidor: http://www.helsinki.fi/katti/

Tilläggsinformation